จะดีไหม…ถ้าเราทำ ธุรกิจเครื่องสำอาง เป็นของตนเองและมองหาเป้าหมายในการหาลูกค้าให้ได้มากขึ้น

                ธุรกิจเครื่องสำอาง ความงามเป็นปัญหาโลกแตกในปัจจุบันยิ่งใช้ชีวิตประจำวันเร่งรีบมากเท่าใด เราจะเหมือนขาดการดูแลอย่างอ่อนโยน แต่ถ้าร่นเวลาในการดูแลได้บ้างจะเป็นเรื่องเข้าท่า จากที่ผู้เขียนได้สังเกตโฆษณาในโซเชียลมีเดียที่เริ่มยิงโฆษณาพบว่าเริ่มมีโฆษณาเรื่องรับผลิตแบรนด์เครื่องสำอางที่สามารถออกแบบได้หรือโรงงานผลิตเพื่อเอาใจคนที่อยากสร้างธุรกิจเป็นของตนเอง แต่การที่จะเริ่มดำเนินธุรกิจ เราต้องดูทิศทางลมว่าเป็นกระแสธุรกิจหรือสวนกระแส  ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดในปัจจุบัน  นอกจากนี้ต้องดูเรื่องความปลอดภัยของการใช้เครื่องสำอางว่าใช้ยังไงถึงปลอดภัยและแบรนด์ธุรกิจที่ผลิตใช้แล้วอันตรายต่อผิวหรือไม่  เนื่องจากไม่ว่าลงทุนอะไรก็ตามย่อมมีความเสี่ยงทั้งสภาพคล่องและความเชื่อมั่นทางความปลอดภัยของสินค้าและธุรกิจ ธุรกิจเครื่องสำอาง เราต้องศึกษาอะไรบ้างหากเราอยากผลิตแบรนด์เป็นของตัวเอง การจะทำธุรกิจอะไรก็ตามต้องศึกษาความเสี่ยงให้ดีๆ  เพราะเครื่องสำอางเน้นการแข่งขันสูงมากบางแบรนด์ธุรกิจถึงขั้นออกต่างประเทศ  โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในอาเซียนที่เปิดช่องทางสำหรับข้ามประเทศทำธุรกิจได้เสรีจะวิเคราะห์ว่าถ้าเราจะทำธุรกิจเครื่องสำอางเป็นของตัวเองเราต้องดูจากตัวแปรตัวไหนบ้าง ตัวแปรที่ทำให้เกิดผลในการทำแบรนด์ ธุรกิจนี้มีคู่แข่งในท้องตลาดสูง  :  หากจะทำธุรกิจเครื่องสำอางของตนเองสิ่งที่ควรคิดอันดับแรกคือ  มีจุดเด่นอะไรบ้าง  ลูกค้าถึงต้องซื้อคุณ  ธุรกิจมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเท่าใด  สารสกัดในเครื่องสำอางดีกว่าแบรนด์ตัวอื่นที่ขายกันในท้องตลาดตรงไหนบ้าง  และไม่ใช่แค่ได้รับ 

Read more