วิธีสร้างสุขภาพทางการเงินให้มั่นคง ให้กับตัวเองและครอบครัว เพื่ออนาคตวันข้างหน้า

     สุขภาพทางการเงินก็คล้ายกับสุขภาพร่างกายและจิตใจที่หากแข็งแรงชีวิตย่อมดี  วิธีสร้างสุขภาพทางการเงินให้มั่นคง แต่จะทำอย่างไรให้เกิดขึ้นอย่างมั่นคงยั่งยืนล่ะ  เรามีวิธีง่ายๆ มาบอก… เริ่มต้น วิธีสร้างสุขภาพทางการเงินให้มั่นคง ใช้เงินอย่างระมัดระวังและมีการเก็บออม สุขภาพทางการเงินหมายถึงอะไรนะ?   คือภาวะทางการเงินที่เหมาะสมในการดำรงชีวิตมีเงินใช้จ่ายอย่างพอเพียงในทุกช่วงของชีวิตไม่ว่าจะเป็นภาวะปกติหรือภาวะฉุกเฉินสรุปง่ายๆ ว่าไม่ช็อตบ่อยนั่นเอง 1.  มองคนในแง่ดี  แต่มองโลกในแง่ร้าย      การมองผู้อื่นในแง่ดีเราย่อมมีความสุขเพราะไม่ตั้งอคติเอาไว้ก่อน ผู้อื่นก็จะรู้สึกได้และตอบกลับในสิ่งที่ดีแบบอัตโนมัติ แต่การมองโลกในแง่ดีเช่นกันบางครั้งก็อาจไม่เวิร์กโดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับเงินๆ ทองๆ 

Read more