แนวคิดการเป็น​เศรษฐี ​มาบอกต่อทุกคนที่มีความฝันอยากสร้างฐานะมั่นคง

บนโลกใบนี้ทุกคนเกิดมาแม้จะต้นทุนชีวิตต่างกันแต่อนาคตเป็นสิ่งที่กำหนดกฎเกณฑ์​ตายตัวไม่ได้ ส่งผลให้หลายคนที่มีความหวังในการสร้างฐานะทางการเงินให้มั่นคง แม้จะมีอุปสรรค​เรื่องต้นทุนชีวิตก็สามารถประสบผลสำเร็จได้ และต้องยอมรับเลยว่าในปัจจุบัน เงิน ถือว่าเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าที่จำเป็นต้องคนทุกคนบนโลกใบนี้ ดังนั้นในบทความนี้ผู้เขียนจึงได้นำ 3 แนวคิดการเป็น​เศรษฐี มาบอกต่อทุกคนที่มีความฝันอยากสร้างฐานะมั่นคงให้กับตนเอง ดังนี้ เก็บออมให้ตนเองก่อน อันดับแรกของ แนวคิดการเป็น​เศรษฐี​ ต้องนึกถึงตนเองก่อน ซึ่งหลายคนได้อ่านก็จะมองว่าสอนให้เห็นแก่ตัว แต่นึกถึงตนเองก่อนในที่นี่ คือ ตนเองมีเงินในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

Read more