สภาวะทางการเงินและ เศรษฐกิจของอาเซียน ทั่วโลกจะฟื้นฟูจากสภาวะ covid-19 ได้อย่างไร

เศรษฐกิจของอาเซียน ที่ถูกกระทบจาก covid-19 เปรียบเหมือนเนื้อร้ายของโรค มันเปรียบเหมือนไฮดร้า ปีศาจตามเทพนิยายกรีก covid-19 มีอิทธิพลต่อสังคมโลกมาเป็นเวลา 1 ปี แล้วหลังจากที่พบผู้ป่วยเคสแรกที่เมืองอู่ฮั่น สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เชื้อโรคนี้ระบาดเป็นครั้งที่สาม ส่งผลต่อสภาวะทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและทั่วโลกก็เกิดผลกระทบด้วยเช่นกัน แต่ระยะเวลาการที่เกิดโควิด -19 นั้นกินเวลายาวนานซึ่งรัฐบาลของแต่ละประเทศจะต้องเข้ามาช่วยเหลือองค์กรทางเอกชนบ้าง รัฐบาลต้องเพิ่มเม็ดเงินเพื่อกระตุ้น เศรษฐกิจของอาเซียน ช่วยเหลือภาวะทางการเงินได้เพียง

Read more