การบริหารเงิน 3 ก้อน กับเทคนิคการรวยง่าย ๆ จะมีอะไรบ้างไปดูกัน

คำว่า รวย พูดเบา ๆ ก็มีความสุข เชื่อว่าในเรื่องของการเงินทุกคนไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าไม่จำเป็นกับการใช้ชีวิต เนื่องจากการดำเนินกิจวัตรประจำวัน​ทุกอย่างล้วนอยู่ในกรอบของเงินทองทั้งนั้น หลายคนทุ่มเท​ทั้งแรงกายแรงใจเล่าเรียนหรือทำงานอย่างหนักหน่วงเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน หลายคนจะแย้งในใจเงินไม่ใช่ปัจจัย 1 ใน 4 ของความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ ถ้าจะให้อธิบายปัจจัย 4 คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม​ ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค

Read more