รู้หรือไม่! ต้องมี เงินสำรอง ในยามฉุกเฉินเท่าไหร่…? ถึงจะพอใช้ไม่ต้องลำบาก

           เงินสำรอง เนื่องจากในวัยทำงานหลายคนมีความพยายามเก็บเงินเพื่อตั้งต้นชีวิตใหม่ เช่น ต้องการซื้อบ้าน ซื้อที่ดิน ซื้อรถ เป็นต้น แต่เก็บเงินเป็นระยะเวลานานก็ไม่มีท่าทีว่าจะได้ในสิ่งที่ต้องการเลยสักครั้ง อาจด้วยสาเหตุของค่าใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน เช่น เจ็บป่วย ลูกไม่สบาย ช่วยงานแต่งเพื่อน การเดินทางต่างจังหวัดที่ต้องมีค่าใช้จ่ายมากกว่าปกติ เป็นต้น การเก็บ เงินสำรอง ก็ไม่รู้ว่าควรจะเก็บสักเท่าไหร่ดี ถึงจะเพียงพอ คำนวณค่าใช้จ่ายต่อเดือน

Read more