ความน่ากลัวของ หนี้นอกระบบ ที่ไม่คุ้มจะเสี่ยง บางครั้งไม่มีการทำสัญญา เป็นการเจรจาปากเปล่า

            จุดเริ่มต้นของการมี หนี้นอกระบบ ขึ้นมาก็คือ มันมีกลุ่มคนจำนวนมากที่จำเป็นต้องใช้เงินก้อน แต่ไม่สามารถไปยื่นกู้กับแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมายได้ เพราะมีคุณสมบัติไม่เพียงพอ เช่น ไม่ได้มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่มีเงินเดือน ไม่มีงานทำ เป็นต้น ครั้นจะไปหยิบยืมจากคนรู้จัก มันก็จะทำได้แค่ประมาณหนึ่งเท่านั้น จะมีใครให้เรายืมอยู่ได้ตลอดเวลา นายทุนหัวใสจึงใช้ช่องตรงนี้ปล่อยเงินกู้แล้วคิดดอกเบี้ยแพงๆ หนี้นอกระบบ ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แพงมาก เงินต้นที่เรากู้หนี้นอกระบบมา มันสามารถทบต้นทบดอกจนบานปลายได้

Read more