วิธีซื้อ สลากออมทรัพย์ ธอส. ดิจิทัล ต้องทำอย่างไรบ้าง หากเราต้องการจะลงทุนในการออม

หากเรานั้นยังไม่เคยซื้อ สลากออมทรัพย์ ธอส. มาก่อน เราจะต้องเดินทางไปที่ธนาคารเพื่อติดต่อเปิดบัญชีออมทรัพย์ หลังจากนั้นพนักงานก็จะผูกบัญชีออมทรัพย์กับ GHB ALL ให้กับเรา เราจึงจะสามารถซื้อสลากได้ และในปัจจุบันปี 2020 นี้สลากที่เราสามารถทำการเลือกซื้อได้นั้นจะมีอยู่แค่สลากเดียวเท่านั้น คือรุ่นที่ 3 ชื่อรุ่น ชุดพิมานมาศ ครั้งแรกสามารถติดต่อธนาคารเพื่อบัญชีออมทรัพย์ สลากออมทรัพย์ ธอส.

Read more