การทำธุรกิจแฟรนไชส์……ต้องดูที่อะไรก่อนอันดับแรก ทำไมถึงสนใจที่จะทำแบรนด์นี้

                ธุรกิจโชห่วยยังอยู่ในช่วงวิกฤตอย่างมาก  หลายคนจึงหันมอง การทำธุรกิจแฟรนไชส์  ซึ่งธุรกิจแฟรนไชส์เป็นธุรกิจที่มีแผนการตลาด การจัดการเรื่องยอดสั่งซื้อ และยอดขายชัดเจน อีกทั้งในปัจจุบันมองทิศทางยากเหลือเกินว่าช่วงเศรษฐกิจถดถอย  เราจะทำธุรกิจในช่วงที่ประเทศมีความผันผวนได้อย่างไร  ซึ่งการทำแฟรนไชส์ยังเป็นการทำธุรกิจต้นๆ  ที่คนไทยส่วนใหญ่นิยมทำ  เนื่องด้วยจะช่วยร่นเวลาการดำเนินการทางธุรกิจมากกว่าการเริ่มต้นทำเอง จุดเริ่มต้น การทำธุรกิจแฟรนไชส์  จะต้องเริ่มจากความสนใจว่าเราสนใจที่จะทำเพราะอะไร  ศึกษาเรื่องทำแฟรนไชส์  ต้องดูที่อะไร ความน่าเชื่อถือของบริษัทที่เกี่ยวข้องด้านแฟรนไชส์  โดยเฉพาะดูว่ามีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอย่างถูกกฎหมายไหม  ศึกษาด้านข้อกฎหมายด้านแฟรนไชส์มาดี  และเคารพกฎหมายหรือไม่  เพราะธุรกิจที่ทำแบบนิติบุคคลจะมีความละเอียด  แผนงานที่รัดกุมกว่าแบบธุรกิจส่วนตัวที่ทำด้วยตนเอง 

Read more