วิธีการบริหารเงิน อย่างไรให้รอด ในช่วงเศรษฐกิจขาลงเพราะวิกฤต Covid-19

วิธีการบริหารเงิน ถึงแม่ว่าจุดพีคของมรสุมใหญ่อย่างการแพร่ระบาดเชื้อ Covid-19 จะได้ผ่านพ้นไปไปแล้ว แต่มรสุมลูกนี้ก็ได้ทิ้งร่องรอยความเสียหายต่อระบบเศรฐกิจไว้อย่างมหาศาล ถึงแม่ว่าในหลายภาคส่วนจะเริ่มทยอยฟื้นตัวกันทีละน้อย แต่ท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ก็จะประมาทไม่ได้ เราจึงจำเป็นต้องหา วิธีบริหารเงิน อย่างรอบคอบที่สุด ซึ่งมีหลักการอยู่ 5 ข้อดังนี้ 5 วิธีการบริหารเงิน เพื่อให้เราใช้ชีวิตอยู่รอดในยุค Covid-19 ลด / ตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

Read more