5 เทคนิคการออมเงินของชาวฟรีแลนซ์ เพื่อปรับไปใช้กับเหตุไม่คาดฝันของเรื่องการเงินในอนาคต

รายได้ที่ไม่แน่นอน เทคนิคการออมเงินของชาวฟรีแลนซ์ ตามแต่สภาพเศรษฐกิจและความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งที่ชาวฟรีแลนซ์ทุกคนต้องยอมรับและอยู่ด้วยความเข้าใจ แต่หลายคนก็อาจหวั่นในสภาพเศรฐกิจตอนนี้ที่ดูทุกภาคส่วนจะได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้าด้วยพิษโควิด-19 จึงทำชาวฟรีแลนซ์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเงินออมมากยิ่งขึ้น บทความนี้จึงอยากแชร์เทคนิคมีเงินออมสำหรับชาวฟรีแลนซ์ให้ไปปรับใช้เพื่อรับมือกับเหตุไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคตกัน 5 เทคนิคการออมเงินของชาวฟรีแลนซ์ กับรายได้ที่ไม่มั่นคงเพื่อที่เราจะได้จัดสรรเงินเพื่ออนาคต วางแผนการใช้จ่ายให้ชัดเจน ขึ้นชื่อว่าฟรีแลนซ์รายได้ที่ไม่มั่นคง ตามแต่จำนวนงานเป็นเรื่องปกติ หากเดือนไหนมีงานเข้ามามากก็ได้มาก หากเดือนไหนมีงานเข้ามาน้อยรายได้ก็น้อยตามลงไปด้วย ดังนั้นการรู้จักวางแผนการใช้จ่ายให้ชัดเจนเป็นเรื่องสำคัญมาก ว่าเรามีค่าใช้จ่าย ‘ที่จำเป็น’ จริง ๆ อะไรบ้าง

Read more