Berkshire Hathaway ของ วอร์เรน บัฟเฟตต์ ซื้อหุ้นของตัวเองคืนกว่า 9 พันล้านเหรียญในไตรมาสที่สาม

เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนาส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและราคาหุ้น Berkshire Hathaway จึงเพิ่มโครงการซื้อหุ้นคืนมากยิ่งขึ้นในไตรมาสที่สามซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าของการซื้อคืนจากไตรมาสที่สอง กลุ่ม บริษัทของ วอร์เรน บัฟเฟตต์ ซื้อหุ้นของตัวเองคืน 9 พันล้านดอลลาร์เปิดเผยเมื่อวันเสาร์ในรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สาม ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากระดับ 5.1 พันล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่สองซึ่งเปลี่ยนไปเมื่อมีการประกาศและนำการซื้อคืนทั้งหมดของ Berkshire เป็น 15,700 ล้านดอลลาร์ในปี 2020 Berkshire

Read more