ธนาคารปล่อยมาตรการช่วยเหลือ ระลอก 2 ในช่วงโควิด – 19 ระบาด กับปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายและหนี้สิน

                ธนาคารปล่อยมาตรการช่วยเหลือ ในยุคที่ทุกคนในสังคมของประเทศและสังคมทั่วโลก ต่างได้รับความเดือดร้อนในทุกๆด้านของดำเนินวิถีชีวิต ทั้งการปฏิบัติตัวในการใช้ชีวิต แบบ New Normal ในการอยู่ร่วมกันในสังคม รวมไปถึงการประคองตนในท่ามกลางพิษเศรษฐกิจที่มีผลกระทบกับคนในทุกระดับชั้น       ในบาง ธนาคารปล่อยมาตรการช่วยเหลือ ให้ลงทะเบียนไว้อย่างช้าสุดเดือนมิถุนายน ในปี 2564 จากการระบาดของโควิด 19 ที่ระบาดทั่วโลกครั้งแรกในปีค.ศ. 2019 และกลับมาระบาดหนักอีกครั้งในปี 

Read more