พาส่อง การปรับธุรกิจในยุค New Normal ให้เข้ากับสถานการณ์ สายคนทำธุรกิจไม่ควรพลาด

              การปรับธุรกิจในยุค New Normal ว่าด้วยเรื่องของการทำธุรกิจอาหารต่าง ๆ หรือการทำธุรกิจอะไรก็ตามในช่วงสถานการณ์โควิด 19 การที่เราต้องปรับร้านของเราให้เข้ากับความเป็น New Normalเลือกใช้วิธีนี้เพื่อประโยชน์และในเรื่องของความปลอดภัย วันนี้ แอดจะพาส่องการปรับธุรกิจในยุค New Normal เศรษฐกิจการเงิน ให้เข้ากับสถานการณ์ สายคนทำธุรกิจไม่ควรพลาด การปรับธุรกิจในยุค New

Read more