ประโยชน์ของการออมเงิน ไม่ใช่แค่มีเงินใช้จ่ายไม่ขาดมือเท่านั้น

ถ้าจะกล่าวถึงเงินออม เชื่อว่าหลายคนก็ต้องมีช่วงเวลาหรือความคิดที่เกี่ยวกับการเก็บออมอยู่บ้าง ยิ่งในต้นปี 2021 เป็นช่วงฤกษ์​งามยามดีในการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ ๆ ด้วยการออมเงิน  แต่หลายคนก็มีความคิดว่าจะออมเงินไปเพื่ออะไร เพราะอย่างไรเงินที่หามาได้ก็จำเป็นต้องใช้จ่ายอยู่ตลอด หลายคนมองไม่เห็นความสำคัญของการออมเงินเลย ซึ่งการออมเงินมีประโยชน์หลายอย่าง ไม่ใช่แค่มีเงินใช้จ่ายไม่ขาดมือและเป็นฐานความมั่นคงของชีวิตแล้ว ยังปรับระเบียบวินัยตนเองได้อีกด้วย ผู้เขียนจึงได้หยิบยก ประโยชน์ของการออมเงิน มาบอกต่อทุกคนบางส่วนดังต่อไปนี้ มีวินัยมากขึ้น การออมนั้นสามารถสร้างวินัยได้จริงจัง เพราะการออมทุกคนต้องดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นผู้ที่ประสบความสำเร็จใน

Read more