สิ่งที่หลาย ๆ คนไม่ควรมองข้ามเรื่อง ประเมินสุขภาพทางการเงิน ของตนเองในปีที่ผ่านมาว่าดีหรือไม่

     หลายคนอาจจะรู้คร่าวๆ โดยไม่ต้องประเมินด้วยซ้ำว่าการเงินของตนเป็นเช่นไรในปีที่ผ่านมา แต่การ ประเมินสุขภาพทางการเงิน จะทำให้เราทราบจุดอ่อนและจุดแข็งเรื่องเงินๆ ทองๆ อย่างละเอียด  และที่สำคัญคือสามารถวางแผนการเงินในปีนี้ให้ดีกว่าปีที่แล้วได้ ประเมินสุขภาพทางการเงิน รายรับรายจ่ายในแต่ละปีที่เราใช้เงินไปจำนวนเท่าไหร่ การประเมินสุขภาพทางการเงินจากรายจ่ายที่ไม่น่ารัก      รายจ่ายที่ไม่น่ารักก็คือรายจ่ายที่ไม่จำเป็น  แต่เรากลับให้ความสำคัญและทำประหนึ่งว่ามีความจำเป็นต่อชีวิตอย่างเหลือเกิน  ให้พิจารณาว่าคุณหมดไปกับรายจ่ายเหล่านี้มากน้อยแค่ไหน  ได้แก่ –  ค่าชอปปิ้งสิ่งไม่จำเป็น  เช่น 

Read more