ธุรกิจ Gadget ธุรกิจสร้างมาเพื่อเอาใจคอไอที ถ้าตีตลาดแตกขายดีได้กำไร

ธุรกิจ Gadget เทคโนโลยียังเป็นปัจจัยที่ 5 ของการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์ ซึ่งมีอิทธิพลต่อความต้องการซื้อและเป็นเรื่องที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมากโดยเฉพาะตลาดไอทียังเป็นสิ่งที่แสวงหากันอยู่ตลอดเวลา การทำไอทีจึงเป็นสิ่งที่สามารถซื้อขายกันได้ในทางธุรกิจ เศรษฐกิจการเงิน และเป็นสิ่งที่จำเป็นในทุกช่วงเวลาของมนุษย์อยู่เสมอ หรือที่เรียกกันว่าGadget  ซึ่งมีสินค้าในธุรกิจทั้งในกลุ่มไอทีทุกชนิด ไม่ว่าจะโน้ตบุ๊ค แท็บเล็ต รวมถึงสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์เสริมที่ติดกระแสอยู่อีกด้วย ซึ่งยังเป็นสิ่งที่ธุรกิจทำเพื่อตอบสนองความต้องการทุกรูปแบบของมนุษย์ ที่ใช้แล้วหมดไป ธุรกิจ Gadget อุปกรณ์ไอที เน้นความโดนใจกลุ่มผู้ซื้อ บนความใช้แล้วหมดไปของธุรกิจไอทียังเป็นอีกอย่างที่มีการแข่งขันสูงมากในกลุ่มเดียวกัน เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีโอกาสกลับมาซื้อซ้ำสูง แม้ว่าจะไม่ใช่ใช้ไปแล้วหมดทันทีเหมือนกลุ่มอาหาร  แต่ในกลุ่มไอทีถ้าเสียหายตามสภาพหรือมีคนฝากซื้อก็สามารถกลับมาซื้อซ้ำได้อีกเช่นกันการทำตลาดในกลุ่มนี้ต้องตีให้แตกพอสมควร การไลฟ์สดขายของ…จุดเริ่มต้นการทำธุรกิจแบบต้นทุนต่ำที่กำลังได้รับความนิยมมากในปัญจุบัน จะเห็นได้จากการพัฒนานวัตกรรมสินค้าหมวดไอที

Read more