ระหว่างทำธุรกิจของตนเองกับ ธุรกิจแฟรนไชส์ เราจะเลือกเริ่มสร้างตัว แบบไหนดีกว่ากัน

ธุรกิจแฟรนไชส์ เป็นคำถามโลกแตกพอสมควรในโลกธุรกิจ  หากจะเริ่มทำธุรกิจส่วนตัวเบื้องต้นหรือเริ่มประกอบอาชีพเสริมควบคู่กับงานประจำไปในตัว เราก็อยากชั่งน้ำหนักให้ดีระหว่างธุรกิจแบบตั้งเองทำเอง ขายเองโดยไม่ต้องขึ้นตรงกับใคร กับแฟรนไชส์ของบริษัทต่างๆ ที่ต้องการขยายสาขาเพื่อเพิ่มการกระจายรายได้และส่วนแบ่งทางการตลาด แต่ทั้งนี้ต้องชั่งน้ำหนักของธุรกิจแต่ละแบบให้ดีๆ ว่าข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบมีอะไรบ้าง ถ้ามองในแง่ของทั้งสองอย่างระหว่างธุรกิจทำเอง กับธุรกิจแฟรนไชส์  มีสิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือเงินทุน กับทำเลที่ตั้งแน่นอน  เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของการตลาดและลูกค้าที่มีผลต่อทิศทางธุรกิจ  ซึ่งจะตีความเป็นข้อๆ ในความแตกต่างระหว่างธุรกิจทำเองกับแฟรนไชส์ได้ดังนี้ ความแตกต่างระหว่างธุรกิจตนเองกับ ธุรกิจแฟรนไชส์ ธุรกิจของตนเอง ข้อดี  : เป็นธุรกิจที่คิดเองทำเอง  เริ่มต้นลงมือด้วยตนเอง  สร้างจุดขายให้ตนเองได้มากกว่า ต้องขึ้นอยู่กับใครและไม่ซ้ำใคร บริหารเงินทุนด้วยตัวคนเดียว   รายได้ก็เป็นรายได้ที่เราเก็บคนเดียว

Read more