ธุรกิจสุขภาพ…มาพร้อมกับขายตรง ในเทรนด์การดูแลสุขภาพกำลังแรงมากในศักราชนี้

                ธุรกิจสุขภาพ “การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ”  ยังคงเป็นสุภาษิตที่สอนใครในหลายๆ  คนเพื่อให้ตระหนักเรื่องสุขภาพ แม้ว่าการแข่งขันทางธุรกิจในประเทศจะถดถอย  แต่จำนวนผู้ขายสินค้ามีอัตราสูงขึ้นก็ตาม แต่อย่าลืมว่าร่างกายของเราไม่ได้มีอะไหล่สำรองพร้อมแลกเปลี่ยนเมื่อสิ่งนั้นเสียลงไปเท่านั้น เทรนด์สุขภาพมาแรงมากในศักราชนี้  เพราะว่านี่เป็นศักราชแห่งการดูแลสุขภาพ  ลดน้ำหนัก  สร้างกล้ามเนื้อ  สร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ  และผลกระทบจากโรคไม่ติดต่อเพิ่มขึ้น  แต่ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถต่อยอดในการดำเนินธุรกิจได้ด้วย  แล้วทำไมเป็นเช่นนั้นล่ะ ธุรกิจสุขภาพ ที่มาพร้อมกับการขายตรงเสมอไปหรือไม่คำตอบคืออะไร คำตอบคือสามารถทำเป็นธุรกิจได้ทั้งในธุรกิจแบบขายตรงธุรกิจแบบ Active Income  และแบบ 

Read more