ธุรกิจอาหารสำหรับผู้สูงอายุ น่าลงทุนเป็นอย่างมากในช่วงโควิด

สังคมผู้สูงอายุยังคงมีจำนวนเพิ่มขึ้นในประเทศไทย  ยิ่งมีช่วงโควิดเข้ามาระบาดเป็นระลอกที่สองในประเทศไทย  ทำให้ผู้สูงอายุไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้เต็มที่เท่าที่ควร  แต่จะว่าไปเรื่องของอาหารในธุรกิจ  ธุรกิจอาหารสำหรับผู้สูงอายุ ถ้าหากทำเพื่อตอบโจทย์ผู้สูงอายุจะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยทีเดียว  เนื่องจากมีโรคประจำตัวที่แตกต่างกัน  ความเสี่ยงทางด้านสุขภาพแตกต่างกัน  การต้องการเลือกอาหารจึงเป็นสิ่งที่ต้องดูแต่ละเคสว่าควรได้รับสารอาหารแบบไหนถึงจะปลอดภัย  คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน  และเหมาะสมกับสุขภาพ  จึงเป็นสิ่งที่เราสามารถหาโอกาสในการทำธุรกิจอีกด้วย การเริ่มต้นทำ ธุรกิจอาหารสำหรับผู้สูงอายุ  ควรทำได้ทั้ง ช่องทางออนไลน์ และทางออฟไลน์  เนื่องด้วยผู้สูงอายุมีน้อยมากที่จะใช้สมาร์ทโฟนเป็นเหมือนในปัจจุบัน  ทำให้มีความรู้ค่อนข้างจำกัดในการใช้โซเชียล  จึงควรเน้นแบบปากต่อปากและเน้นการประชาสัมพันธ์โดยตรง 

Read more