ธุรกิจด้านเครื่องรางของขลัง ของเสริมบารมีจะฝ่าฟันไปได้ยังไงในช่วงโควิด

ธุรกิจด้านเครื่องรางของขลัง สถานการณ์โควิดยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกว่าที่คิดในช่วงผ่านมาจะประมาทไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียว หากจะพูดถึงเรื่องความเชื่อ ความศรัทธาในเรื่องเครื่องรางของขลังยังมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันทุกยุคสมัย เศรษฐกิจการเงิน หากในช่วงสถานการณ์โควิดก็ยังส่งผลกระทบต่อธุรกิจด้านเครื่องรางของขลังอย่างมากไม่ว่าจะในทางบวกหรือทางลบ  รวมทั้งผลกระทบของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมอีกด้วย ด้วยความที่สังคมไทยยังเป็นสังคมที่เป็นรูปแบบของพหุสังคมและวัฒนธรรม การมีความสนใจด้านเครื่องรางของขลังยังมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ผลกระทบจากสถานการณ์ที่มีผลต่อ ธุรกิจด้านเครื่องรางของขลัง หากพูดในส่วนของผลกระทบที่ได้รับต่อธุรกิจค้าเครื่องรางจะต้องดูเป็นประเภทเครื่องราง ชนิดของเครื่องรางของขลังเป็นวัตถุมงคลแบบไหน เกี่ยวข้องกับศาสนาอะไรและช่วงที่เป็นกระแส เป็นที่ฮือฮาในสังคมย่อมมีอิทธิพลที่แตกต่างกันมาก ซึ่งในบทความจะขออธิบายเป็นข้อๆ ของธุรกิจดังนี้ ธุรกิจสินค้ากำจัดเชื้อโรค…กระแสมาแรงในช่วงวิกฤตอีกครั้ง การซื้อขายธุรกิจซบเซาลง เนื่องจากสถานการณ์ความเสี่ยงจะเป็นการลดความเสี่ยงติดเชื้อ แม้ว่าจะมีโครงการคนละครึ่งช่วยทุ่นแรงก็ตาม แต่การมาร้านโดยตรงทำได้ยากมาก  ถ้าหากไม่ใช่สิ่งที่ลูกค้าต้องการเครื่องรางในธุรกิจนั้นจริงๆ โอกาสที่จะระบายสินค้าจากการซื้อขายทำได้ยากมาก ต้องเปลี่ยนเป็นทำในรูปแบบออนไลน์แทน เช่น  Pre-Orderหรือขายของออนไลน์ เพื่อทำการตลาดบนวิถีชีวิตแบบ Norm  Normal แทน เนื่องจากไม่สามารถขายของหน้าร้านได้ปกติ จำกัดการสั่งของมากขึ้น เนื่องจากการทำธุรกิจเสี่ยงตรงที่มีโอกาสขายไม่ออกสูงมาก แต่ต้องเป็นสินค้าที่ต้องทำการตลาดอย่างหนัก 

Read more