ในธุรกิจช่วง New Normal เราจะจัดการ ความขัดแย้งในองค์กร ได้อย่างไรบ้าง

ความขัดแย้งในองค์กร คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในโลกธุรกิจที่อยู่ในช่วง New Normal มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะพอสมควร จากหลายธุรกิจที่เป็นไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงถึงขั้นซบเซาลง บางธุรกิจรุ่งเรืองแบบสวนกระแส แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์ของลูกค้าว่าสามารถจับจ่ายใช้สอยได้ตามปกติหรือไม่ ซึ่งมีผลมากกับการจัดการความขัดแย้ง  ความอยู่รอดของธุรกิจและความอยู่รอดของคนในสังคมที่ได้รับผลพวงเหล่านี้ ธุรกิจมักไม่มีสูตรสำเร็จที่ชัดเจน ตายตัว แต่เราต้องตื่นตัวรับสิ่งเหล่านั้นเพื่อรับมือ การที่จะเตรียมเปิดร้านหลังจากผ่อนคลายความตึงเครียดเนื่องจากอยู่บ้าน  บางร้านโชคดีที่ยังมีลูกค้าประจำ แต่บางร้านยังอยู่ในสภาพหงอยเหงา ส่วนหนึ่งเพราะเนื่องจาก New Normal เข้ามา

Read more