ใครว่า ธุรกิจกับการเมือง ไม่เกี่ยวกันล่ะ! การเมืองในประเทศไทยส่งผลต่อธุรกิจในระยะยาวของประเทศไทยได้อย่างไร

ธุรกิจกับการเมือง ผลพวงจากสภาพทางเศรษฐกิจและปัญหาทางการเมืองในประเทศไทยปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลายประเภทอย่างมากไม่ว่าจะธุรกิจจะเป็นแบบ  SMEs ธุรกิจกิจการคนเดียว ธุรกิจครัวเรือน ธุรกิจแฟรนไชส์ ธุรกิจโชห่วย ธุรกิจแผงร้านในตลาดสด และธุรกิจอื่นๆ ข่าวธุรกิจบัญชี ผลจากความไม่เสถียรภาพทางการเมืองทำให้ส่งผลกระทบในด้านลบของธุรกิจค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียว ซึ่งจะเป็นผลร้ายในทางเศรษฐศาสตร์อย่างรุนแรงเลยทีเดียว เอาล่ะจะมาวิเคราะห์ปัญหากันว่าทำไมการเมืองถึงสร้างผลกระทบในด้านลบต่อเศรษฐกิจ รวมทั้งภาคธุรกิจด้วย ธุรกิจกับการเมือง ทำให้กำหนดทิศทางธุรกิจได้ยาก อันดับแรกเลยก็คือ การแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุด ซึ่งประเทศไทยแม้ว่าจะจัดการเรื่องโควิดได้ดีเป็นอันดับ 4 ของโลกก็ตาม แต่ในเรื่องการดูแลภาคธุรกิจถือว่าแย่มาก เนื่องจากการแก้ปัญหาไม่ถูกจุด หรือเกาไม่ถูกที่คัน ธุรกิจกรุ๊ปทัวร์ เป็นธุรกิจแบกรับอย่างสาหัส โดยเฉพาะโครงการอื่นๆ ที่ผ่านมาที่ได้สวัสดิการในการฟื้นฟู  เยียวยาเนื่องจากธุรกิจอยู่ในสภาวะเสี่ยงทำได้ไม่ดีเลย ไม่สามารถกระจายรายได้และเยียวยาความลำบากได้ทั่วถึง ยกเว้นโครงการเราไม่ทิ้งกันที่สามารถกดเป็นเงินสดได้ จึงเป็นสิ่งที่เกิดปัญหาต่อประชาชนอย่างรุนแรง ความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่กว้างเกินไป ทำให้การฟื้นฟูเศรษฐกิจยังหนุนไปทางอภิสิทธิชนจนเกินไป ส่วนคนที่เป็นระดับรากหญ้า หรือคนที่ใช้ชีวิต ทำธุรกิจในครัวเรือน ไม่สามารถช่วยเหลือได้เท่าที่ควร จึงส่งผลต่อความเชื่อมั่นทางการเมืองชัดเจนและเอื้อไปทางคอรัปชั่นมากกว่าปกติ

Read more