ธุรกิจกรุ๊ปทัวร์ เป็นธุรกิจแบกรับอย่างสาหัสในช่วง COVID-19

              ธุรกิจกรุ๊ปทัวร์  วิเคราะห์ปัญหาของธุรกิจที่ยังแบกรับอย่างสาหัสมากในช่วงต้นปีที่ผ่านมาจนกระทั่งต้นปีนี้ ก็คงไม่พ้นธุรกิจประเภทกรุ๊ปทัวร์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่เป็นหัวใจของอุตสาหกรรมบริการนอกจากการโรงแรม ข่าวธุรกิจบัญชี การอำนวยความสะดวกแล้วนั้น ก็ยังเกิดการซบเซาทางธุรกิจกรุ๊ปทัวร์ในช่วงนี้ได้มากเช่นกัน ไม่ว่าจะรถทัวร์ รถตู้ และสายการบิน หากได้มีมาตรการเยียวยาเข้าถึงจริงๆ  อยากให้เข้าถึงกลุ่มธุรกิจที่เป็นอุตสาหกรรมบริการ อย่างธุรกิจกรุ๊ปทัวร์  ก็ได้รับผลกระทบจากโควิดรุนแรงมากอีกธุรกิจหนึ่งเลยล่ะ เนื่องด้วยต้องเกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้าทุกรูปแบบ และธุรกิจเหล่านี้เป็นตัวสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างมาก แต่สิ่งที่ยังเป็นปัญหานั่นก็คือ การขยายเที่ยวตอบโจทย์กรุ๊ปทัวร์ที่สนใจจะไปที่ไหนจากสูงขึ้นเป็นลดลง ปัญหาการแบกรับหนี้สินของกรุ๊ปทัวร์ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังเลย เราจะช่วยให้ ธุรกิจกรุ๊ปทัวร์ สามารถสู้ต่อไปยังไง เนื่องด้วยธุรกิจกรุ๊ปทัวร์ยังเป็นหัวใจด้านบริการอยู่ดี  ยังมีผู้มาใช้บริการในธุรกิจนี้อยู่บ้าง แต่ต้องศึกษาเรื่องเส้นทางที่จะไปไหนอยู่ดีว่าอยู่ในมาตรการควบคุมหรือไม่ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ปัญหาแรกที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้น ต้องแบกรับหนี้สินเนื่องด้วยกรุ๊ปทัวร์บางบริษัท

Read more