เทคนิค 3 ข้อง่าย ๆ สำหรับใครที่อยากจะ แก้ปัญหาใช้เงินให้เดือนชนเดือน ด้วยวิธีง่าย ๆได้ในการใช้จ่าย

         แก้ปัญหาใช้เงินให้เดือนชนเดือน ต้องยอมรับเลยว่าปัญหาเงินเดือนไม่พอใช้ต่อเดือนนั้น มนุษย์เงินเดือนทุกคนมักประสบปัญหาดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หลายคนเป็นหนี้เพราะวางแผนการเงินไม่เป็น! ซึ่งเราได้เล็งเห็นปัญหาตรงนี้จึงได้ รวบรวม 3 ข้อง่าย ๆ ในการวางแผนการเงินมาช่วย แก้ปัญหาใช้เงินให้เดือนชนเดือน แต่ก่อนที่ทุกคนจะไปทราบข้อปฏิบัติดังกล่าวควรตอบได้ว่า “เงินเหลือใช้ต่อเดือนหลังหักค่าใช้จ่ายและเงินออมแล้วเหลือเท่าไหร่” ซึ่งการคำนวณเงินตรงนี้คือ เงินเหลือใช้ = เงินเดือน – ( เงินใช้จ่ายทุกเดือน

Read more