ธุรกิจยิงแอด…รับงานยิงแอดเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจที่หลากหลายในโลกออนไลน์มากขึ้น

                การตลาดออนไลน์จะเป็นการตลาดในอนาคตที่รวมธุรกิจต่างๆ  เอาไว้มากมายในโลกไร้พรมแดน  บางครั้งเราอาจจะอาศัยปัญญาประดิษฐ์หรือ  AI  เพิ่มขึ้นเพื่อแบ่งเบาภาระมนุษย์และใช้ข้อจำกัดของมนุษย์ให้เกิดประโยชน์ที่สุด ถ้าจะพูดถึงการทำ ธุรกิจยิงแอด (Ads)  ซึ่งมีทั้งรับงานยิงแอดโดยตรง และคอร์สสอนยิงแอดเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจที่หลากหลายในโลกออนไลน์  และกระตุ้นการซื้อของลูกค้าเพิ่มขึ้นเพียงแค่ปลายนิ้ว  ถ้าหากเราเข้าใจความต้องการที่จะต้องยิงโฆษณาธุรกิจของตนว่าความชอบของเราและความถูกใจของตลาดที่เราจะทำมีอะไรบ้าง ธุรกิจยิงแอด กระตุ้นการซื้อของลูกค้าเพิ่มขึ้นเพียงแค่ปลายนิ้วในโลกโซเชียล แม้โมีเดียออกแบบมาเพื่อเอาใจคอลูกค้าที่หลากหลายไม่ว่าจะช่องทาง  Facebook, Tiktok, Instragram  และ  Line  แต่ 

Read more