แจกเทคนิค 5 ข้อ การวางแผนทางการเงิน เพื่อประโยชน์ของชีวิตในอนาคต

         การวางแผนทางการเงิน เป็นเหมือนกันหรือเปล่าว่าในช่วงที่เราเพิ่งจะหาเงินได้ใหม่ๆ ก็คิดอยากจะใช้จ่ายอะไรก็ได้ตามใจเพื่อเป็นรางวัลชีวิตให้กับตัวเองซึ่งมันก็ไม่ผิดที่ใครจะคิดแบบนี้ แต่ว่าหากมองยาวๆ ถึงอนาคต การมีเงินเก็บสามารถสร้างรากฐานในชีวิตของเราให้มั่นคงได้ หลายคนอาจจะยังไม่มีแนวทางในการวางแผนทางการเงินที่ดีวันนี้เราจะมาให้คำ แนะนำถึง 5 ลำดับ การวางแผนทางการเงิน ที่ถูกต้องกัน ตั้งหลักจากสภาพคล่องพื้นฐานทางการเงิน (เงินสด) หมายถึงการกันเงินส่วนหนึ่งออกมาใช้จ่ายให้กับตัวเองก่อนอย่างน้อย 10% ก่อนที่จะนำไปใช้จ่ายด้านอื่นๆ เพื่อเตรียมสภาพคล่องพื้นฐานด้านการเงินซึ่งถ้าให้ปลอดภัยจะต้องสามารถให้รองรับค่าใช้จ่ายไว้อย่างน้อย 6-10 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน

Read more