ข้อมูลดี ๆของการเตรียม เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ ที่ใช้ในการกู้ธนาคารมีอะไรบ้าง

    ขอแจกแจงเอกสารสำคัญต่างๆ ที่ต้องใช้ในการยื่นขอสินเชื่อจากธนาคาร เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ โดยแต่ละธนาคารก็อาจกำหนดเอกสารที่ใช้แตกต่างกันไปตามนโยบายและประเภทของสินเชื่อนั้นๆ ซึ่งหากเอกสารถูกต้องครบถ้วนการขอก็ง่ายขึ้น ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาระยะเวลาในการอนุมัติก็สั้นลงด้วย การเตรียม เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ แบบถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ 1.  เอกสารประจำตัว      เป็นเอกสารในการขอสินเชื่อที่สำคัญมาก  หากเตรียมไม่ครบนอกจากการอนุมัติจะล่าช้าแล้ว  ยังแสดงถึงความไม่พร้อมและลดความน่าเชื่อถือได้      1.1  อันดับแรกที่ต้องเตรียมก็คือสำเนาบัตรประชาชน  หรือบางคนอาจใช้สำเนาบัตรข้าราชการ  สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจก็ได้       1.2  สำเนาหลักฐานในการเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุลหากมี

Read more