บริหารเงิน หากทุกคนมีเงินเดือนสูง แต่ขาดการบริหารที่ดี ต้องทำยังไง

ถ้าจะพูดกันตามตรงในในเรื่องของการเงิน ทุกคนถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เยาว์วัยให้ตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตจะได้ประกอบอาชีพการงานที่ดี มีเงินเดือนในการใช้จ่ายมาก ๆ ซึ่งหลายคนก็มักจะคิดเพียงว่าหาเงินจนลืมใส่ใจเรื่องราวรอบตัว แต่ก็ต้องยอมรับเงินไม่ได้เป็น 1 ใน 4 ของปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์ ทว่าถ้าทุกคนไม่มีเงินก็เท่ากับไม่มีกิน กิจกรรมทุกอย่างล้วนดำเนินไปได้ด้วยเงิน ดังนั้นนอกจากการทำงานหาเงินทุกวันแล้ว ทุกคนควรทราบด้วยว่าเงินไม่ใช่ปัจจัย 4 ของมนุษย์ก็จริงแต่ก็มีความสำคัญมาก ๆ และการเงินจะดีได้ ทุกคนต้องมีการ บริหารเงิน

Read more

การบริหารเงิน 3 ก้อน กับเทคนิคการรวยง่าย ๆ จะมีอะไรบ้างไปดูกัน

คำว่า รวย พูดเบา ๆ ก็มีความสุข เชื่อว่าในเรื่องของการเงินทุกคนไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าไม่จำเป็นกับการใช้ชีวิต เนื่องจากการดำเนินกิจวัตรประจำวัน​ทุกอย่างล้วนอยู่ในกรอบของเงินทองทั้งนั้น หลายคนทุ่มเท​ทั้งแรงกายแรงใจเล่าเรียนหรือทำงานอย่างหนักหน่วงเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน หลายคนจะแย้งในใจเงินไม่ใช่ปัจจัย 1 ใน 4 ของความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ ถ้าจะให้อธิบายปัจจัย 4 คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม​ ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค

Read more