เมื่อเป็นเจ้าของกิจการจะบริหารคนอย่างไรดีใน การดำเนินธุรกิจ การช่วยเหลือและดูแลธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้า

          เมื่อเริ่มมี การดำเนินธุรกิจ มาได้สักพักนึงธุรกิจก็จะมีการเติบโตโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจเป็นของตัวเองยิ่งธุรกิจเติบโตมากขึ้นการจัดการก็จะยิ่งมากขึ้นด้วยเช่นกันดังนั้นหลาย ๆ ธุรกิจที่มีการเติบโตมากขึ้นจะต้องมีการจ้างคนมาทำงานเพื่อเป็นการช่วยเหลือและดูแลธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง ดังนั้นในการดำเนินธุรกิจการบริหารจัดการธุรกิจอย่างเดียวก็ไม่เพียงพออีกต่อไปเมื่อมีคนมากขึ้น ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ดำเนินธุรกิจจะต้องบริหารจัดการธุรกิจของตัวเองรวมไปถึงบริหารจัดการบุคคลด้วยเช่นกัน ยิ่งเจ้าของกิจการนั้นดูแลบริหารบุคลากรในธุรกิจของตัวเองดีมากเท่าไหร่ธุรกิจก็จะยิ่งเติบโตไปได้ไกลมากเท่านั้นและลูกจ้างก็ยินดีที่จะทำงานกับเจ้าของธุรกิจนั่นเองแล้วมีปัจจัยอะไรบ้างล่ะที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการบุคคล ใน การดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการธุรกิจอย่างเดียวก็ไม่เพียงพออีกต่อไปเมื่อมีคนมากขึ้น           การบริหารจัดการทางการงานและคนนั้นจะต้องรู้จักวางแผนยิ่งเรามีแผนงานที่ดีมากเท่าไหร่การบริหารก็จะยิ่งเรียบง่ายมากขึ้นเท่านั้นและทุก ๆ การดำเนินธุรกิจจะต้องเริ่มต้นจากการวางแผนถ้าหากไม่มีการวางแผนในการทำงานธุรกิจก็จะออกนอกลู่นอกทางได้นั่นเอง เจ้าของกิจการจะต้องมีภาวะผู้นำ เพราะว่าเป็นเจ้าของกิจการการตัดสินใจส่วนใหญ่นั้นจะตกอยู่กับตัวเจ้าของกิจการถ้าหากว่าเจ้าของกิจการมีความลังเลเพียงเล็กน้อยหรือมีความไม่แน่ใจก็เป็นไปได้ว่าลูกจ้างของเจ้าของกิจการนั้นจะไม่เคารพเจ้าของกิจการนั้นเอง การมีภาวะผู้นำที่ดีจะต้องคอยช่วยเหลือเกื้อกูลลูกน้อง ไม่ใช่เป็นคนเอาตัวเองเป็นใหญ่

Read more