การค้าขายของไทยหรือ การชะลอตัวของ GDP มีผลกระทบหนักมากในปี 2019 จากภาวะโควิด -19

การประเมินทางด้านเศรษฐกิจของประเทศในไตรมาสที่สาม หรือเดือนกรฎาคม – กันยายน เมื่อปี 2563 จะแสดงให้เห็นถึงการปื้นตัวจากภาวะโควิด -19 ขึ้นมาบ้าง หลังจากที่เกิดผลกระทบตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงช่วงเดือนมิถุนายนเลยทีเดียว เป็นผลให้โรงเรียนต้องเปิดเรียนล่าช้าออกไปอีกหนึ่งเดือน และช่วงเดือนกรกฎาคม-ถึงเดือนพฤศจิกายน นี้ทำให้การค้าขายในทุกระดับมีการฟื้นฟูหรือเติบโตกลับมาเหมือนเดิม การชะลอตัวของ GDP ลดลงเหลือ 6.4% เมื่อเทียบเป็นรายปีลดลงจาก 12% ในไตรมาสที่สอง

Read more