ก่อนเริ่มลงทุน ทุกคนที่สนใจต้องทำการบ้าน และเรียนรู้ที่จะศึกษา

หลายคนมีความคิดอย่างเป็นนักธุรกิจมีกิจการเป็นของตนเอง หรือ การลงทุนบางอย่างให้ได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินเดือนของตนเอง และหลายคนก็ทราบกันเป็นอย่างดี การลงทุนทำกิจกรรมทุกอย่างนอกจากมีใจรักแล้วยังต้องมีเงินที่ช่วยในการขับเคลื่อน ซึ่งผลกำไรจะมากหรือน้อยก็ยังคงเป็นเงินที่เป็นตัวแปรสำคัญ ดังนั้น ก่อนเริ่มลงทุน ทุกคนที่สนใจต้องทำการบ้าน เรียนรู้ที่จะศึกษาเกี่ยวกับหารลงทุนต่าง ๆ ก่อนเสมอ ซึ่งในบทความ ข่าวธุรกิจบัญชี นี้ผู้เขียนได้หยิบยก 5 ข้อที่ทุกคนต้องสลัดมันทิ้งไปก่อนจะเข้าสู่วงการการลงทุน เพราะ 5 สิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้จะส่งผลให้การลงทุนของทุกคนย่อยยับได้

Read more