เงินออม เชื่อว่าหลายคนคงจะมีการจัดสรรระบบกันเป็นอย่างดี

ถ้าจะกล่าวถึงการออมเงินนั้น เชื่อว่าหลายคนคงจะมีการจัดสรรระบบกันเป็นอย่างดี ทว่าหลายคนมักจะเกิดข้อสงสัยเสมอ การจัดระบบการเงินก็มีเป็นขั้นตอน ทว่าการออมเงินจึงไม่เป็นผลสำเร็จ หลายคนลงทุนในการเล่าเรียนเพื่อสน้างฐานการเงินที่มั่นคงก็ยังไม่สามารถจัดสรร เงินออม ของตนเองให้ลงตัวได้ ซึ่งผู้เขียนได้เล็งเห็น​ปัญหาเหล่านี้จึงได้นำเทคนิคแยกบัญชีมาบอกต่อทุกคน เนื่องจากการแยกบัญชีให้เป็นสัดส่วนสามารถช่วยให้การเงินมีระบบ เรียกได้ว่า เงินไม่รวมกันจนงงนั้นเอง โดยบัญชีธนาคารที่ทุกคนควรมี คือ 5 บัญชี ดังนี้ บัญชีหมุนเวียน บัญชีหมุนเวียน คือ

Read more