การรับมือในตลาดออนไลน์ ที่ควรรู้! เราต้องทำยังไงกับธุรกิจเมื่อ “ผู้ขาย” มีจำนวนมากกว่า “ผู้ซื้อ”

               การรับมือในตลาดออนไลน์ เนื่องด้วยสภาพสังคมที่แข่งขันกันสูง สภาพเศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวยการว่างงานเพิ่มขึ้น รวมทั้งคนเริ่มอยากลาออกจากมนุษย์เงินเดือนในปัจจุบันหันมาเป็นเจ้านายตัวเองจากการทำ “ตลาดออนไลน์”  กันมากขึ้น แต่สิ่งที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการทำการตลาดออนไลน์มากที่สุดคือ  การรับมือกับสิ่งที่นอกเหนือการควบคุม  โดยเฉพาะปริมาณผู้ขายสินค้าออนไลน์มีจำนวนมากกว่าผู้ซื้อหรือผู้บริโภคจะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะไม่สมดุลในทางเศรษฐศาสตร์ในภายหลัง
เหตุที่มองว่าเป็นภาพไม่ดีเพราะว่าเป็นภาพที่เป็นผลร้ายต่อระบบเศรษฐกิจมาก อย่าว่าแต่เราจะหาในเรื่องจุดดุลยภาพในปัจจุบันเลย  อุปทานมีมากกว่าอุปสงค์เสียด้วยซ้ำไป  ทำให้ความต้องการซื้อลดลง  เงินไม่หมุนเวียนเท่าที่ควร

การรับมือในตลาดออนไลน์

การรับมือในตลาดออนไลน์ เรื่องความไม่สมดุลระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อยังไง

ถือว่าเป็นเรื่องท้าทายมากสำหรับยุคปัจจุบันแต่ถ้าหากเราร่วมมือร่วมใจกันเราจะเพิ่มจำนวนผู้ซื้อและผู้ขายให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมได้  เราสามารถทำได้ดังนี

  • เพิ่มการจ้างงาน  :  บางร้านที่ทำตลาดออนไลน์อาจจะเริ่มมีการจ้างงานเข้ามา  เช่น การจ้างแอดมินเพจตอบลูกค้า จ้างงาน Word From  Home  การจ้างคนเขียนบทความสินค้า  หรือบางร้านขอคนรับรีวิวสินค้าของตนเพื่อโปรโมทสินค้าตามช่องทางต่างๆ  ทั้งใน  Facebook, InstargramและTiktok  เพิ่อให้เห็นสินค้าจริงเพิ่มขึ้น  ทั้งนี้ต้องไม่ใช่ลูกโซ่
  • ลองเปลี่ยนแนวเป็นผู้ซื้อบ้าง  :  นั่นก็เปลี่ยนวิธีการรับมืออีดกแบบหนึ่ง  เพราะบางร้านมีคนขาย  แต่ก็อยากมีคนซื้อ  คนอุดหนุนเช่นกัน  เช่น  ลองมาอุดหนุนเพื่อนที่ขายออนไลน์บ้าง  เพื่อให้เขาได้อยู่ในสภาพคล่อง  สินค้าจะได้ไม่จมจนขายไม่ออก
การรับมือในตลาดออนไลน์-“ผู้ขาย” มีจำนวนมากกว่า

  • ศึกษาด้าน  Dropship  ดูบ้าง  :  ใครว่า  Dropship  เป็นเรื่องไกลตัวจริงๆในการทำตลาดออนไลน์  Dropship  ถือว่าเป็นตัวหลัก  โดยเฉพาะใครที่ทำตลาดออนไลน์แบบตัวแทนไม่สต็อกสินค้า  ซึ่งจะต้องมีคนส่งของแทนโดยแจ้งคำสั่งซื้อพร้อมแจ้งยอด  ว่ายอดเท่าไหร่  การนำ  Dropship  มาใช้จะเป็นการกระจายสินค้าง่ายกว่าสต็อกของเอง  สินค้าจะได้ไม่จม  และสามารถสมดุลการเป็นผู้ซื้อและผู้ขายได้ดีเลยทีเดียว
  • ลองเปลี่ยนแบบมีหน้าร้านบ้าง  :  ผลจากการตลาดออนไลน์ทำให้การตลาดปกติเงียบเหงาลง  ลองเปลี่ยนแนวมาทำแบบมีหน้าร้านดูบ้างเพื่อจะได้กระตุ้นการตลาดด้านนอกดู  อาจจะมีการประชาสัมพันธ์  การโปรโมทร้านว่าไม่ได้มีแค่ออนไลน์อย่างเดียวหน้าร้านพร้อมกระจายสินค้าและสร้างฐานลูกค้าได้มากขึ้นเช่นกัน  หรือลองไปอุดหนุนคนในละแวกดูบ้าง  เราจะได้เพิ่มช่องทางจากการซื้อของตัวเองเพิ่มขึ้นอีกไม่ใช่เน้นการขายเพียงอย่างเดียวเสมอไป
การรับมือในตลาดออนไลน์-การจ้างแอดมินเพจตอบลูกค้า

สามารถกดติดตาม เศรษฐกิจการเงิน
ข่าวสารการเงินที่น่าสนใจ เริ่มต้นธุรกิจ ขายอาหารออนไลน์ ทำแบบไหนถึงสร้างเข้าเงินในกระเป๋าให้เราได้ตลอดทั้งปี