แจกเทคนิค 5 ข้อ การวางแผนทางการเงิน เพื่อประโยชน์ของชีวิตในอนาคต

         การวางแผนทางการเงิน เป็นเหมือนกันหรือเปล่าว่าในช่วงที่เราเพิ่งจะหาเงินได้ใหม่ๆ ก็คิดอยากจะใช้จ่ายอะไรก็ได้ตามใจเพื่อเป็นรางวัลชีวิตให้กับตัวเองซึ่งมันก็ไม่ผิดที่ใครจะคิดแบบนี้ แต่ว่าหากมองยาวๆ ถึงอนาคต การมีเงินเก็บสามารถสร้างรากฐานในชีวิตของเราให้มั่นคงได้ หลายคนอาจจะยังไม่มีแนวทางในการวางแผนทางการเงินที่ดีวันนี้เราจะมาให้คำ

การวางแผนทางการเงิน

แนะนำถึง 5 ลำดับ การวางแผนทางการเงิน ที่ถูกต้องกัน

  • ตั้งหลักจากสภาพคล่องพื้นฐานทางการเงิน (เงินสด) หมายถึงการกันเงินส่วนหนึ่งออกมาใช้จ่ายให้กับตัวเองก่อนอย่างน้อย 10% ก่อนที่จะนำไปใช้จ่ายด้านอื่นๆ เพื่อเตรียมสภาพคล่องพื้นฐานด้านการเงินซึ่งถ้าให้ปลอดภัยจะต้องสามารถให้รองรับค่าใช้จ่ายไว้อย่างน้อย 6-10 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน เช่นถ้าเรามีค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่ 10,000 บาทแสดงว่าเราต้องมีเงินสดรองรับไว้เผื่อฉุกเฉินที่ 60,000 – 120,000 บาท
  • วางแผนทางการเงินด้วยการโอนย้ายความเสี่ยง หมายถึงเราต้องรู้จักอุดรอยรั่วทางการเงินเพื่อไม่ให้เงินที่เราวางแผนไว้ต้องหายไปเนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันซึ่งทำได้โดยการมีประกันภัยที่เพียงพอ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 หมวดหลักๆ คือ (1) Income Protection: การทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองรายได้ในอนาคต (2) Health Protection: การทำประกันสุขภาพ อุบัติเหตุและโรคร้ายแรง (3) Asset Protection: การทำประกันภัยทรัพย์สินต่างๆ เช่น รถยนต์ บ้านหรือหนี้สิน
การวางแผนทางการเงิน-การลงทุน
  • หลังจากที่เราเตรียมความพร้อมพื้นฐานแล้ว การวางแผนทางการเงินในลำดับต่อมาคือต้องมีการเก็บออมเงินตามเป้าหมายชีวิต แบ่งเป็น (1) เป้าหมายระยะสั้น คือไม่เกิน 3 ปีเช่นซื้อบ้าน ซื้อรถด้วยการเก็บเงินโดยการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำเช่น เงินฝากหรือกองทุนรวม (2) เป้าหมายระยะกลาง คือระหว่าง 3 – 7 ปี เช่น การแต่งงานหรือใช้หนี้ ด้วยการลงทุนที่เพิ่มมูลค่าเงินให้เราได้เช่น พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมตราสารหนี้ (3) เป้าหมายระยะยาว คือ 7 ปีขึ้นไปเช่น การใช้จ่ายด้านการมีบุตรหรือวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณของตนเองด้วยการลงทุนใน LTF หรือ RMF
การวางแผนทางการเงิน-วางแผนการใช้จ่าย
  • ลงทุนตาม Life Style เพื่อสร้างความมั่นคงเพิ่มเติมให้กับชีวิต ถือได้ว่าเป็นเป้าหมายสุดท้ายของการวางแผนทางการเงินเมื่อเราได้วางรากฐานทางการเงินทุกส่วนจนมั่นคงแล้วและยังมีเงินเหลือเพื่อนำไปใช้จ่ายด้านการลงทุนอื่นๆ เช่น หุ้น อสังหาริมทรัพย์หรือกองทุนรวมต่างๆ
  • สุดท้ายคือการวางแผนทางการเงินเพื่อส่งต่อทรัพย์สินและความมั่นคงในชีวิตให้กับบุคคลที่เรารัก หรือก็คือวางแผนด้านการจัดการมรดกนั่นเอง ซึ่งอาจจะต้องมีการคำนึงถึงเรื่องภาษีมรดกไว้ด้วย

อย่ามองว่าการวางแผนทางการเงินเป็นเรื่องยุ่งยาก วุ่นวายเพราะมันหมายถึงการวางแผนการใช้จ่ายเพื่ออนาคตของตัวเรารวมทั้งคนที่เรารักเชียวนะ เพราะฉะนั้นจงตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้ให้ดีและรู้จักวางแผนไว้แต่เนิ่นๆ

ฝากกดติดตามข่าวธุรกิจบัญชี
ข่าวสารที่น่าสนใจเงินออม 4 แบบ และการวางแผนทางการเงิน เพื่อที่จะได้มีไว้ใช้ในอนาคตหรือเพื่อความสุขของเรา