บริหารเงิน หากทุกคนมีเงินเดือนสูง แต่ขาดการบริหารที่ดี ต้องทำยังไง

ถ้าจะพูดกันตามตรงในในเรื่องของการเงิน ทุกคนถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เยาว์วัยให้ตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตจะได้ประกอบอาชีพการงานที่ดี มีเงินเดือนในการใช้จ่ายมาก ๆ ซึ่งหลายคนก็มักจะคิดเพียงว่าหาเงินจนลืมใส่ใจเรื่องราวรอบตัว แต่ก็ต้องยอมรับเงินไม่ได้เป็น 1 ใน 4 ของปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์ ทว่าถ้าทุกคนไม่มีเงินก็เท่ากับไม่มีกิน กิจกรรมทุกอย่างล้วนดำเนินไปได้ด้วยเงิน ดังนั้นนอกจากการทำงานหาเงินทุกวันแล้ว ทุกคนควรทราบด้วยว่าเงินไม่ใช่ปัจจัย 4 ของมนุษย์ก็จริงแต่ก็มีความสำคัญมาก ๆ และการเงินจะดีได้ ทุกคนต้องมีการ บริหารเงิน ที่ดี หากทุกคนมีเงินเดือนสูง แต่ขาดการบริหารที่ดี เฃินได้มาก็ใช้จนหมดในเดือนนั้น ๆ หลายคนอาจจะมองว่าไม่เดือดร้อน แต่อนาคตสามารถเดือดร้อนได้ ถ้าอ่านความสำคัญของการบริการเงิน ดังนี้

บริหารเงิน
  1. ความมั่นคง อย่างแรกที่หนีไม่พ้น การ บริหารเงิน ดี จะช่วยให้ฐาน การเงิน ของทุกคนมั่นคง อธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ คือ ทุกคนบริหารการเงินให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเทอร์เน็ต​ ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าเงินออม พอดีครบทุกส่วนด้วยเงินที่มีอยู่จะช่วยลดความเสี่ยง เมื่อมีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินได้และไม่จำเป็นต้องกู้เงินคนอื่น ๆ มาใช้อีกด้วย รวมไปถึงอนาคตหลังเกษียณอายุ​ก็มีเงินในการใช้ชีวิต ข่าวธุรกิจบัญชี
  2. ไม่เป็นภาระ สืบเนื่องจากข้อ 1 การบริหารเงินดี ก็จะไม่ตกเป็นภาระของใคร แม้จะเจ็บป่วย ทุกคนก็มีเงินในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนเหล่านั้นอีกด้วย
  3. ครอบครัวสบาย การเงินมั่นคงครอบครัวที่เติบโตมาพร้อมทุกด้าน ฐานความเป็นอยูาย่อมดีและลดปัญหาของสังคมได้เช่นกัน หากมีลูก ลูกต้องเรียนหนังสือ การได้รับการศึกษาที่ดีจะช่วยขัดเกลา​ให้โตเป็นผู้ใหญ่ที่เข้าใจโลกนั้นเอง รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่ค่อยสนับสนุนครอบครัวก็จะดีหลายระดับ ถ้าบริหารการเงินได้ดี
บริหารเงิน

ดังนั้นการบริหารเงินไม่ได้มีความสำคัญเพียงตัวบุคคลแต่สามารถเชื่อมโยงไปถึงบุคคลอื่น ๆ ในสังคมได้อีกด้วย gclub มองว่าหากต้องการฐานะที่มั่นคงก็ต้องเรียนรู้ที่จะบริหารการเงินให้ดี

Latest Posts