แนวคิดการเป็น​เศรษฐี ​มาบอกต่อทุกคนที่มีความฝันอยากสร้างฐานะมั่นคง

บนโลกใบนี้ทุกคนเกิดมาแม้จะต้นทุนชีวิตต่างกันแต่อนาคตเป็นสิ่งที่กำหนดกฎเกณฑ์​ตายตัวไม่ได้ ส่งผลให้หลายคนที่มีความหวังในการสร้างฐานะทางการเงินให้มั่นคง แม้จะมีอุปสรรค​เรื่องต้นทุนชีวิตก็สามารถประสบผลสำเร็จได้ และต้องยอมรับเลยว่าในปัจจุบัน เงิน ถือว่าเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าที่จำเป็นต้องคนทุกคนบนโลกใบนี้ ดังนั้นในบทความนี้ผู้เขียนจึงได้นำ 3 แนวคิดการเป็น​เศรษฐี มาบอกต่อทุกคนที่มีความฝันอยากสร้างฐานะมั่นคงให้กับตนเอง ดังนี้

แนวคิดการเป็น​เศรษฐี
  1. เก็บออมให้ตนเองก่อน อันดับแรกของ แนวคิดการเป็น​เศรษฐี​ ต้องนึกถึงตนเองก่อน ซึ่งหลายคนได้อ่านก็จะมองว่าสอนให้เห็นแก่ตัว แต่นึกถึงตนเองก่อนในที่นี่ คือ ตนเองมีเงินในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพียงพอหรือยัง หากทุกคนยังไม่มีเงินมนการสนับสนุนตนเอง แนวคิดอื่น ๆ ก็เป็นไปได้ยาก ซึ่งการทำงานอย่างเดียวเงินไม่เพียงพแต่อ ค่าครองชีพ แน่นอน ดังนั้นจะต้องมีการลงมุนเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอส่งผลให้ทุกคนต้องเตรียมเงินให้ตนเองให้เพียวพอก่อนไปค่อถัดไป ข่าวธุรกิจบัญชี
  2. ควบคุมค่าใช้จ่าย สืบเนื่องจากข้อแรก เพื่อเป็นการลดภาระทางการเงิน ทุกคนจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและนำเงินไปต่อยอด ซึ่งเป็นแนวคิดการเป็น​เศรษฐีที่หลายคนประสบความสำเร็จมาแล้ว
  3. ลงทุนไวและสม่ำเสมอ การลงทุนไวในที่นี่ไม่ใช่เห็นกิจการต่าง ๆ ก็ลงทุนไปหมด การลงทุนไว คือ เรียนรู้ที่จะศึกษาข้อมูลให้ไวและลงทุนทันทีเมื่อความรู้ความสามารถเงอนทองพร้อม ถ้าทุกคนมีเงอนมีคงามรู้แต่รอเวลาอีก 10 ปีค่อยลงทุน ระหว่างที่รอเป็น 10 ปีจากเงินที่จะได้ผลตอบแทนกลับแช่นิ่งไปเฉย ๆ ยิ่งอนาคตเงินก็มีค่าน้อยลงไปเรื่อย ๆ หากไม่ลงทุนให้ไวก็ยากจะต่อการเป็น​เศรษฐี​ได้ และการลงทุนที่ดีต้องสม่ำเสมอ
แนวคิดการเป็น​เศรษฐี

จะเห็นได้ว่าการสร้างฐานะที่มั่นคงต้องใช้ความพยายาม อดทน ขยัน เรียกได้ว่า อดเปรี้ยวกินหวาน ในส่วนของเงินทองด้วยแล้ว ต้องใช้เวลามากในการเก็บออมให้ตามเป้าหมาย นอกจากใช้ความพยายามต้องใช้ใจในการขับเคลื่อนด้วย

Latest Posts