เงินออม เชื่อว่าหลายคนคงจะมีการจัดสรรระบบกันเป็นอย่างดี

ถ้าจะกล่าวถึงการออมเงินนั้น เชื่อว่าหลายคนคงจะมีการจัดสรรระบบกันเป็นอย่างดี ทว่าหลายคนมักจะเกิดข้อสงสัยเสมอ การจัดระบบการเงินก็มีเป็นขั้นตอน ทว่าการออมเงินจึงไม่เป็นผลสำเร็จ หลายคนลงทุนในการเล่าเรียนเพื่อสน้างฐานการเงินที่มั่นคงก็ยังไม่สามารถจัดสรร เงินออม ของตนเองให้ลงตัวได้ ซึ่งผู้เขียนได้เล็งเห็น​ปัญหาเหล่านี้จึงได้นำเทคนิคแยกบัญชีมาบอกต่อทุกคน เนื่องจากการแยกบัญชีให้เป็นสัดส่วนสามารถช่วยให้การเงินมีระบบ เรียกได้ว่า เงินไม่รวมกันจนงงนั้นเอง โดยบัญชีธนาคารที่ทุกคนควรมี คือ 5 บัญชี ดังนี้

เงินออม
  1. บัญชีหมุนเวียน บัญชีหมุนเวียน คือ บัญชีที่ทุกคนใช้รับเงินส่วนกลาง ก่อนจะกระจายไปที่บัญชีเงินอื่น ๆ รวมไปถึงการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าบ้าน ค่าอาหาร ค่าเดินทาง เป็นต้น ข่าวธุรกิจบัญชี
  2. บัญชีเพื่อค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน ในในส่วนนี้เป็น เงินออม ที่ต้องมีอย่างน้อย 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายเลย สำหรับ การใช้เงิน เร่งด่วน เช่น เจ็บป่วย เดินทางกระทันหัน เป็นต้น
  3. บัญชีออมระยะสั้น เป็นบัญชีที่วางแผนจะต้องใช้เงินในระยะไม่เกิน 3 ปี โดยส่วนใหญ่จะเป็นบัญชีสำหรับการเรียน การลงทุน การดาวน์รถ นั่นเอง
  4. บัญชีออมระยะกลาง เป็นบัญชีเงินออมสำหรับวางแผนจะต้องใช้เงินมากกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 7 ปี ซึ่งในข้อนี้จะเป็นการออมเงินเพื่อลงทุน ดาวน์บ้าน รวมไปถึงการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นที่ต้องใช้เงินมากในระดับหนึ่ง
  5. บัญชีออมระยะยาว สุดท้ายเป็นบัญชีเงินออมในระยะยาวที่มีการวางแผนใช้เงินมากกว่า 7 ปี เช่น การเกษียณ​ ค่าใช้จ่ายการเล่าเรียนของลูก เป็นต้น ที่ต้องใช้เงินจำนวนมาก จำเป็นต้องมีการเก็บออมในระยะยาว
เงินออม บัญชีหมุนเวียน

ดังนั้นการมีเงินออมไม่ใช่เรื่องยาก หากทุกคนสามารถไหวตัวและเริ่มออมเงินแต่แรกเริ่มของการทำงานจะส่งผบให้ทุกคนมีความมั่นคงทางการเงินเร็วกว่าคนอื่นเสมอ รวมไปถึงอนาคตจะพักตนเองกับการทำงานได้ไว เป้าหมายของชีวิตมนุษย์​ไม่ใช่การทำงานตลอดชีวิตอย่างแน่นอน หลายคนก็ต้องการใช้ชีวิตในช่วงที่อายุมากไปกับการพักผ่อน เดินทางท่องเที่ยว ดังนั้นการออมเงินสามารถช่วยได้

Latest Posts