ธุรกิจอาหารสำหรับผู้สูงอายุ น่าลงทุนเป็นอย่างมากในช่วงโควิด

สังคมผู้สูงอายุยังคงมีจำนวนเพิ่มขึ้นในประเทศไทย  ยิ่งมีช่วงโควิดเข้ามาระบาดเป็นระลอกที่สองในประเทศไทย  ทำให้ผู้สูงอายุไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้เต็มที่เท่าที่ควร  แต่จะว่าไปเรื่องของอาหารในธุรกิจ  ธุรกิจอาหารสำหรับผู้สูงอายุ ถ้าหากทำเพื่อตอบโจทย์ผู้สูงอายุจะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยทีเดียว  เนื่องจากมีโรคประจำตัวที่แตกต่างกัน  ความเสี่ยงทางด้านสุขภาพแตกต่างกัน  การต้องการเลือกอาหารจึงเป็นสิ่งที่ต้องดูแต่ละเคสว่าควรได้รับสารอาหารแบบไหนถึงจะปลอดภัย  คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน  และเหมาะสมกับสุขภาพ  จึงเป็นสิ่งที่เราสามารถหาโอกาสในการทำธุรกิจอีกด้วย

ธุรกิจอาหารสำหรับผู้สูงอายุ

การเริ่มต้นทำ ธุรกิจอาหารสำหรับผู้สูงอายุ  ควรทำได้ทั้ง ช่องทางออนไลน์ และทางออฟไลน์  เนื่องด้วยผู้สูงอายุมีน้อยมากที่จะใช้สมาร์ทโฟนเป็นเหมือนในปัจจุบัน  ทำให้มีความรู้ค่อนข้างจำกัดในการใช้โซเชียล  จึงควรเน้นแบบปากต่อปากและเน้นการประชาสัมพันธ์โดยตรง  เช่น  การแจกโบร์ชัวร์  การแจกนามบัตรสำหรับโทรสั่งอาหาร ข่าวธุรกิจบัญชี

ธุรกิจอาหารสำหรับผู้สูงอายุ ทำไมอาหารจึงสำคัญต่อผู้สูงอายุมากๆ

                การสั่งอาหารในปัจจุบัน  จะเห็นได้ทั่วๆ ไปตามธุรกิจ  ตามร้านค้า  แต่น้อยคนนักที่จะทำธุรกิจอาหารสำหรับผู้สูงอายุที่เจาะจงด้านสุขภาพของผู้สูงอายุด้วย  การดำเนินธุรกิจในช่วงโควิดจึงเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างรายได้  และโอกาสการเข้าถึงของลูกค้าในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น  (ไม่ได้แปลว่าให้หากินกับคนแก่นะ)  จะขออธิบายวิธีการดำเนินธุรกิจดังนี้

ธุรกิจอาหารสำหรับผู้สูงอายุ
  • การเริ่มต้นควรเป็นอาหารที่ทานง่าย  ได้คุณค่าทางโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ  เพราะในสังคมไทยปัจจุบันมีทั้งผู้สูงอายุแบบช่วยเหลือตัวเองได้เต็มที่  ช่วยเหลือตัวเองได้บางส่วน  ผู้สูงอายุป่วยติดเตียง  และกลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว  เช่น  โรคหัวใจ  โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง  โรคพาร์กินสัน  โรคอัลไซเมอร์  และโรคอื่นๆ  จะต้องมีการวิเคราะห์การจัดการด้านอาหาร  และเข้าใจหลักการให้สารอาหารอย่างปลอดภัยที่เพียงพอ  ถึงจะดำเนินการทางธุรกิจได้ราบรื่น
  • จากนั้นเริ่มต้นสร้างแบรนด์   นำไปสู่การโปรโมทแบรนด์ครั้งต่อไป  การประชาสัมพันธ์ควรเริ่มจากการนำเสนอในชุมชนก่อน  เนื่องด้วยชุมชนจะเข้าถึงการดูแลผู้สูงอายุมากกว่า  จึงเป็นโอกาสในการทำธุรกิจ  เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าและบริการ  ว่าเราจะทำอาหารเมนูนี้  ซึ่งช่วยอะไรบ้างในทางด้านสุขภาพและร่างกาย   ถ้าผลตอบรับดีก็สามารถต่อยอดธุรกิจไม่ยาก
  • รสชาติอาหารควรเป็นรสชาติที่ผู้สูงอายุทานได้  เนื่องด้วยผู้สูงอายุจะมีปัญหาเรื่องช่องปาก  เช่น  ฟัน  เหงือก  น้ำลาย  การรับรู้รสชาติเปลี่ยนไป  จึงเป็นเรื่องที่ธุรกิจควรใส่ใจตรงนี้ให้มากๆ
  • ราคาควรจะเหมาะสมต่อวัตถุดิบและกำลังซื้อเฉลี่ยที่เหมาะสม  เนื่องด้วยการทำธุรกิจอาหารสำหรับผู้สูงอายุจะเป็นโอกาสก็จริง  แต่ใช่ว่าจะมีกำลังซื้ออาหารได้ทุกคน  การตั้งราคาไม่ควรสูงจนเกินไป

Latest Posts