ใครว่า ธุรกิจกับการเมือง ไม่เกี่ยวกันล่ะ! การเมืองในประเทศไทยส่งผลต่อธุรกิจในระยะยาวของประเทศไทยได้อย่างไร

ธุรกิจกับการเมือง ผลพวงจากสภาพทางเศรษฐกิจและปัญหาทางการเมืองในประเทศไทยปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลายประเภทอย่างมากไม่ว่าจะธุรกิจจะเป็นแบบ  SMEs ธุรกิจกิจการคนเดียว ธุรกิจครัวเรือน ธุรกิจแฟรนไชส์ ธุรกิจโชห่วย ธุรกิจแผงร้านในตลาดสด และธุรกิจอื่นๆ ข่าวธุรกิจบัญชี ผลจากความไม่เสถียรภาพทางการเมืองทำให้ส่งผลกระทบในด้านลบของธุรกิจค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียว ซึ่งจะเป็นผลร้ายในทางเศรษฐศาสตร์อย่างรุนแรงเลยทีเดียว เอาล่ะจะมาวิเคราะห์ปัญหากันว่าทำไมการเมืองถึงสร้างผลกระทบในด้านลบต่อเศรษฐกิจ รวมทั้งภาคธุรกิจด้วย

ธุรกิจกับการเมือง ทำให้กำหนดทิศทางธุรกิจได้ยาก

ธุรกิจกับการเมือง ทำให้กำหนดทิศทางธุรกิจได้ยาก

  • อันดับแรกเลยก็คือ การแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุด ซึ่งประเทศไทยแม้ว่าจะจัดการเรื่องโควิดได้ดีเป็นอันดับ 4 ของโลกก็ตาม แต่ในเรื่องการดูแลภาคธุรกิจถือว่าแย่มาก เนื่องจากการแก้ปัญหาไม่ถูกจุด หรือเกาไม่ถูกที่คัน ธุรกิจกรุ๊ปทัวร์ เป็นธุรกิจแบกรับอย่างสาหัส โดยเฉพาะโครงการอื่นๆ ที่ผ่านมาที่ได้สวัสดิการในการฟื้นฟู  เยียวยาเนื่องจากธุรกิจอยู่ในสภาวะเสี่ยงทำได้ไม่ดีเลย ไม่สามารถกระจายรายได้และเยียวยาความลำบากได้ทั่วถึง ยกเว้นโครงการเราไม่ทิ้งกันที่สามารถกดเป็นเงินสดได้ จึงเป็นสิ่งที่เกิดปัญหาต่อประชาชนอย่างรุนแรง
  • ความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่กว้างเกินไป ทำให้การฟื้นฟูเศรษฐกิจยังหนุนไปทางอภิสิทธิชนจนเกินไป ส่วนคนที่เป็นระดับรากหญ้า หรือคนที่ใช้ชีวิต ทำธุรกิจในครัวเรือน ไม่สามารถช่วยเหลือได้เท่าที่ควร จึงส่งผลต่อความเชื่อมั่นทางการเมืองชัดเจนและเอื้อไปทางคอรัปชั่นมากกว่าปกติ
  • ธุรกิจสีเทาจะเติบโตขึ้นมากกว่าปกติ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มองว่าเป็นสิ่งที่ทำรายได้ เช่น  ธุรกิจการพนัน จะมีโอกาสเติบโตมากกว่าปกติ กลุ่มนักการเมืองหรือคนมีสีจะมีเอี่ยวในวงการเหล่านี้ค่อนข้างมาก จึงเป็นกลุ่มที่แสวงหาผลประโยชน์ได้มากกว่าธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มสีเทา
  • การที่ไม่รับฟังความเห็นที่แตกต่างกัน ผลที่ร้ายแรงอีกเรื่องก็คือ  การแก้ปัญหาจากรัฐบาลที่ไม่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรื่องงบประมาณแผ่นดิน จัดการเรื่องคุณภาพชีวิตประชาชน นอกจากไม่ช่วยให้ความเสถียรภาพทางการเมืองดีขึ้นแล้ว ยังไม่สามารถแก้หนี้สินในกลุ่มภาคธุรกิจได้เป็นรูปธรรม เช่น ผ่อนผันการชำระหนี้ทุกประเภททั้งกลุ่มหนี้ในระบบและหนี้นอกระบบ เยียวยากลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด นอกจากนี้การเลือกปฏิบัติก็ทำให้ส่งผลร้ายแรงเช่นกัน
ใครว่า ธุรกิจกับการเมือง ไม่เกี่ยวกันล่ะ!

ภาษีที่เสียไปของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ไม่ได้นำมาใช้เพื่อฟื้นฟูประชาชนอย่างแท้จริงทำให้หนี้สินในครัวเรือนยังสูงขึ้น จึงเป็นข้อถกเถียงทางการเมืองในปัจจุบัน การฟื้นฟูการท่องเที่ยวยังติดลบทั้งที่ธุรกิจหมวดการท่องเที่ยวเป็นหัวใจของรายได้หลัก นอกจากนี้ประเทศไทยต้องเสี่ยงเรื่องภาวะเงินเฟ้อ ทำให้กำลังซื้อลดลง แต่กำลังขายมากขึ้นเพื่อหารายได้เลี้ยงชีพ เอาตัวรอดในวิกฤตร้ายๆ ไปวันๆ จึงส่งผลให้จุดดุลยภาพเสียสภาพอย่างรวดเร็วในทาง