ธุรกิจกรุ๊ปทัวร์ เป็นธุรกิจแบกรับอย่างสาหัสในช่วง COVID-19

              ธุรกิจกรุ๊ปทัวร์  วิเคราะห์ปัญหาของธุรกิจที่ยังแบกรับอย่างสาหัสมากในช่วงต้นปีที่ผ่านมาจนกระทั่งต้นปีนี้ ก็คงไม่พ้นธุรกิจประเภทกรุ๊ปทัวร์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่เป็นหัวใจของอุตสาหกรรมบริการนอกจากการโรงแรม ข่าวธุรกิจบัญชี การอำนวยความสะดวกแล้วนั้น ก็ยังเกิดการซบเซาทางธุรกิจกรุ๊ปทัวร์ในช่วงนี้ได้มากเช่นกัน ไม่ว่าจะรถทัวร์ รถตู้ และสายการบิน หากได้มีมาตรการเยียวยาเข้าถึงจริงๆ  อยากให้เข้าถึงกลุ่มธุรกิจที่เป็นอุตสาหกรรมบริการ อย่างธุรกิจกรุ๊ปทัวร์  ก็ได้รับผลกระทบจากโควิดรุนแรงมากอีกธุรกิจหนึ่งเลยล่ะ เนื่องด้วยต้องเกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้าทุกรูปแบบ และธุรกิจเหล่านี้เป็นตัวสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างมาก แต่สิ่งที่ยังเป็นปัญหานั่นก็คือ การขยายเที่ยวตอบโจทย์กรุ๊ปทัวร์ที่สนใจจะไปที่ไหนจากสูงขึ้นเป็นลดลง ปัญหาการแบกรับหนี้สินของกรุ๊ปทัวร์ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังเลย

ธุรกิจกรุ๊ปทัวร์ สาหัสในช่วง COVID-19

เราจะช่วยให้ ธุรกิจกรุ๊ปทัวร์ สามารถสู้ต่อไปยังไง

เนื่องด้วยธุรกิจกรุ๊ปทัวร์ยังเป็นหัวใจด้านบริการอยู่ดี  ยังมีผู้มาใช้บริการในธุรกิจนี้อยู่บ้าง แต่ต้องศึกษาเรื่องเส้นทางที่จะไปไหนอยู่ดีว่าอยู่ในมาตรการควบคุมหรือไม่ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

  • ปัญหาแรกที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้น ต้องแบกรับหนี้สินเนื่องด้วยกรุ๊ปทัวร์บางบริษัท การเงินในช่วง covid 19  เกี่ยวข้องเรื่องสัมปทานเข้ามาด้วย เช่น  ธุรกิจกรุ๊ปทัวร์ที่มีรถตู้เกี่ยวข้อง พอไม่มีงานวิ่งรถตู้แล้ว ทำให้มีความเสี่ยงที่จะซบเซาลงง่าย พนักงานขับรถไม่มีงานเนื่องจากถูกยกเลิกงาน และการขายตั๋วโดยสารเริ่มเพิ่มขึ้นในช่วงปีใหม่  แต่ปัญหาค่าตอบแทนจะลดลงตามมาด้วย  จึงเป็นเรื่องที่เสี่ยงอย่างรุนแรง เช่น ในกลุ่มกรุ๊ปทัวร์ที่ทำด้านรถตู้จะมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเติมแก๊ส ส่งรถทุกเดือน แต่รายรับลดลง
  • ปัญหาที่สองคือเรื่องของความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์ ก่อนจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น ธุรกิจกรุ๊ปทัวร์ยังเป็นธุรกิจที่เฟื่องฟูมาก แต่พออยู่ในสถานการณ์โควิด และความไม่เสถียรภาพทางการเมือง  ทำให้แทนที่จะเติบโตเพิ่มขึ้  กลายเป็นว่าไม่มีใครอยากใช้บริการ  เนื่องด้วยมีความรักตัวกลัวตายว่าจะติดใครมาบ้างหรือไม่ นอกจากนี้ยังมีการจำกัดนักท่องเที่ยวบางส่วนเพื่อให้อยู่ในช่วงรักษาระยะห่าง หรือ Social Distancing  และผลพวงจากการขาดความร่วมมือด้านความสะอาด
เที่ยว ญี่ปุ่น
  • ภาครัฐจะต้องยื่นเข้าช่วย เนื่องด้วยธุรกิจกรุ๊ปทัวร์ คือธุรกิจที่เสียภาษีให้ภาครัฐมากที่สุดอีกธุรกิจหนึ่ง จึงมีหนี้สินในการแบกรับความเสี่ยงมากกว่าธุรกิจอื่น  และยังดำเนินการแบบนิติบุคคล  จะต้องมีการยื่นมือช่วยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เนื่องด้วยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอยู่ที่จำนวนผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่ ถ้ามีลูกค้ามาก ก็จะมีรายได้เข้ามามาก  แต่ถ้าไม่มีลูกค้าเลยก็จะเงียบเหงา และจะมีแผนสำรองน้อยกว่าธุรกิจอื่นๆ จะต้องมีการพัฒนาด้านสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ตลอดเวลา