พาส่อง การจัดการ Food Waste ของธุรกิจร้านอาหาร ถือว่าเป็นการเปลี่ยนของเสียเป็นกำไรได้ดีAuto Draft

              การจัดการ Food Waste เป็นอีกสิ่งที่มีความสำคัญในธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารมาก ๆ หากว่าเราอยากที่จะเพิ่มกำไรและลดต้นทุนก็ต้องพยายามให้ของเสียในร้านอาหารของเรามีน้อยที่สุด เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุน ไม่ให้เกิดของเสียโดยเปล่าประโยชน์นั้นเอง วันนี้แอดจะพาส่องการจัดการ Food Waste ของธุรกิจร้านอาหาร ถือว่าเป็นการเปลี่ยนของเสียเป็นกำไรได้ดี

การจัดการ Food Waste

3 การจัดการ Food Waste ไอเดียยุคใหม่ช่วยลดขยะให้กับโลก

เรามาเริ่มกันที่การจัดการ Food Wasteในร้านอาหารข้อ แรกที่แอดจะพาส่อง คือ กำหนดสต๊อกขั้นต่ำ วัตถุดิบบางอย่างไม่ควรที่จะล้นสต๊อกมาเกินไป เพราะอาจจะทำให้เกิดเป็นของเสียได้ ถือเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายของเราโดยเปล่าประโยชน์มาก ๆ เศรษฐกิจการเงิน ควรค่าแก่การบริหารจัดการดี ๆ เป็นอย่างยิ่ง

พาส่อง การจัดการ Food Waste

การจัดการ Food Wasteในร้านอาหารข้อต่อมา คือ การเลือกใส่ในทุก ๆ ส่วนของวัตถุดิบของเราให้เป็นประโยชน์มากที่สุด เพื่อไม่ให้ตัวเราเองที่ทำธุรกิจเกิดความเสียได้ และพยายามที่จะเปลี่ยนวัตถุดิบทุกส่วนที่เราซื้อมาใช้ให้เป็นกำไร มากที่สุด ธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร ที่น่าสนใจ แอดว่าเป็นอีกเรื่องที่เราจะได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแปรรูปอาหารออกมาได้

3 การจัดการ Food Waste

การจัดการ Food Wasteในร้านอาหารข้อสุดท้ายที่แอดจะพาเพื่อน ๆ ไปส่อง คือ การอบรมและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงาน การที่เราจะทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหาร เรื่องของการจัดการพนักงานเป็นอีกเรื่องที่มีความสำคัญมาก ๆ และเราไม่ควรที่จะมองข้ามมาก ๆ การที่เราปลูกฝังหรือว่าใส่ใจเรื่องของ Mindset ของพนักงานให้เข้าใจตรงกันก็เป็นเรื่องที่ธุรกิจร้านอาหารควรทำมาก ๆ

                ทั้งหมดก็เป็นการจัดการในส่วนของ Food Waste ในบางส่วนเท่านั้นที่มีความน่าสนใจและเรา ๆ ไม่ควรที่จะมองข้ามมาก ๆ เพื่อเป็นการประหยัดและไม่ให้เราเสียกำไรไปโดยเปล่าประโยชน์อีกด้วยนเพื่อน ๆ