หุ้น ประเภทต่าง ๆ การลงทุนที่ใคร ๆ ก็ทำได้ รู้ไว้เผื่อใช้ในอนาคตหรือวันข้างหน้าในยามที่ต้องการลงทุน

            หุ้น ประเภทต่าง ๆ หรือหุ้นเป็นอีกทางเลือกในการลงทุนที่ให้ผลกำไรตอบแทนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ค่อนข้างสูง แต่ก็อย่าลืมว่าความเสี่ยงในการขาดทุนก็สูงเช่นกัน เพราะการซื้อหุ้นเป็นการลงทุนวิธีหนึ่งที่คุณมีสถานะเป็น “เจ้าของร่วม” หรือ “ผู้ถือหุ้น” ดังนั้นถ้าบริษัทมีกำไรคุณก็ย่อมได้ผลตอบแทน แต่ถ้าบริษัทประสบภาวะขาดทุนคุณก็จำเป็นต้องยอมรับความเสี่ยงจากการขาดทุน ซึ่งการซื้อหุ้นถือเป็นการลงทุน และการซื้อหุ้นถือเป็นการบริหารเงินออมด้วยเช่นกัน เนื่องจากการลงทุนในหุ้นแบบระยะยาวจะทำให้คุณได้ผลตอบ แทนในรูปของดอกเบี้ย หรือเงินปันผล ซึ่งก็คล้ายกับการฝากเงินในธนาคารแล้วได้ดอกเบี้ย เพียงแต่การลงทุนในหุ้นนั้นมีความเสี่ยงที่มากกว่าตัวอย่างของหุ้นที่รู้จักกันดี เช่น

หุ้น ประเภทต่าง ๆ

มาทำความรู้จักกับ หุ้น ประเภทต่าง ๆ แตกต่างกันอย่างไร และหุ้นไหนเหมาะกับการลงทุน

หุ้นสามัญ หรือหุ้นทุน (Common stock)

            หุ้นสามัญ หรือหุ้นทุน เป็นตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทมหาชนจำกัดที่ต้องการระดมเงินทุน โดยการเปิดขายหุ้นให้กับประชาชนได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจ ผู้ถือหุ้นสามัญจะมีสิทธิในการออกเสียงลงมติในที่ประชุม เมื่อกิจการมีกำไรจากการดำเนินงาน ผู้ถือหุ้นสามัญจะได้รับเงินปันผลในอัตราที่จัดสรรโดยที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ซึ่งจะคำนวณตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ถือครอง แต่ถ้าบริษัทประสบภาวะขาดทุนก็ทำให้ไม่ได้รับเงินปันผลเช่นกัน  

มาทำความรู้จักกับ หุ้น ประเภทต่าง ๆ

หุ้นบุริมสิทธิ์ (Preferred stock)

            หุ้นบุริมสิทธิ์มีลักษณะคล้ายหุ้นสามัญ แต่มีข้อแตกต่างกันคือผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการบริหาร แต่ได้รับสิทธิพิเศษในการชำระคืนเงินทุนหรือเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นชนิดนี้ก่อน ซึ่งคุณจำเป็นต้องอ่านรายละเอียดในเอกสารการซื้อหุ้นของบริษัทนั้น ๆ อย่างละเอียด อีกทั้งหุ้นประเภทนี้มีขายไม่มากนักในตลาดหลักทรัพย์ เพราะมีสภาพคล่องที่ค่อนข้างต่ำ

 หุ้น ประเภทต่าง ๆ  แตกต่างกันอย่างไร

หุ้นกู้ (Debenture)

            หุ้นกู้ เป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชนเพื่อระดมทุนไปใช้ในการลงทุน หรือเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัท การลงทุนในหุ้นกู้จะได้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยคล้ายกับการซื้อพันธบัตรเพียงแต่ได้ผลตอบแทนที่สูงกว่า ไม่ว่าบริษัทจะกำไรหรือขาดทุนก็มีสิทธิในการได้รับดอกเบี้ย แต่ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และบางกรณีมีสิทธิแปรรูปเป็นหุ้นสามัญในภายหลังได้ตามราคาที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า แม้หุ้นกู้จะมีความเสี่ยงในการลงทุน ทั้งยังต้องเสียภาษีดอกเบี้ย แต่การลงทุนในหุ้นกู้นี้ก็ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอยู่จำนวนไม่น้อย เพราะเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงทีเดียว

สามารถกดติดตามเว็บไซต์ เศรษฐกิจการเงิน และการเรียรรู้เรื่องของหุ้นที่น่าสนใจ ไอเดียใน การเลือกหุ้น คุณภาพเข้าพอร์ต เสียความเสี่ยงที่เกิดขึ้นก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่เรารับได้

ถ้าหากเครียดหรือกังวลจากการเงินและมีปัญหาติดขัด แอดยังมีการลุงทุนใหม่ ๆมาแนะนำให้รู้จัก   สูตรสแกนสล็อต ได้ลองฃลงทุนแบบสบาย ๆ