การคิดวางแผนการเงินไว้ในอนาคตหรือ วางแผนการเงินปี 64 วางแผนดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

          วางแผนการเงินปี 64 อย่างไรให้รอด เพราะปี 2563 ที่ผ่านไป ทำเอาหลายคนแทบจะพยุงฐานะการการเงินไว้ไม่รอด คนที่อยู่รอด คือคนที่วางแผนออมเงินจากรายรับเพื่ออนาคตสถานการณ์ระบาดของโรคโควิดพรากชีวิตผู้คน และพรากความสุขไปจากมนุษย์ทั่วโลก แต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นชีวิตก็ยังต้องเดินไปข้างหน้าอย่างมีสติ   ทเรียนจากโควิด สอนไม่ใช่เราใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท  

 วางแผนการเงินปี 64

คิดถึงอนาคตและ วางแผนการเงินปี 64 เพื่ออนาคตที่สดใส จะไม่ลำบากในวันข้างหน้า

เราจึงใช้บทเรียนนี้มาเป็นแรงบันดาลใจในการวางแผนการเงินในปี 2564 เพื่อทวงคืนความสุขที่พอเพียงให้ชีวิตของเราแบบสตรอง เรามาเริ่มต้นตรงที่ว่า อดีตในปีที่ผ่านมาช่างมัน มาทุ่มสติวางแผนในปัจจุบันให้ดี เพื่ออนาคตที่สดใส มาวางแผนการเงินในปี 2564 กัน

วางแผนการเงินปี 64 อย่างไรให้รอด

            1. ลองสำรวจเงินออมที่คงเหลือจากปี 2563 ก่อนว่ามีเหลืออยู่หรือไม่?

            2.ลำดับที่ 2 สำรวจหนี้สินที่ค้างอยู่ในปี 2563 ทุกประเภท ทั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลที่สรุปได้ไปวางแผนเป็นค่าใช้จ่ายหมวดชำระหนี้ในปี 2564

            3.รวมรายรับที่แน่นอนของครอบครัวทั้งหมดว่าแต่ละเดือนมีรายได้ประจำเท่าไหร่ ? และมีแนวโน้มที่จะหารายได้เสริมเข้าบ้านเดือนละเท่าไหร่?

          4.กำหนดว่าในทุกๆเดือน จะออมเงินเท่าไหร่ ?  สิ่งที่คุณต้องจำไว้ก็คือ  เงินออมจะต้องถูกแบ่งจากรายรับเพื่อมาออม ก่อนที่จะนำรายรับไปใช้จ่ายอย่างอื่น  แต่ถ้าคิดว่านำไปใช้อย่างอื่นก่อน เหลือเท่าไหร่จึงค่อยออม ถ้าเทำอย่างนั้น คุณจะไม่มีวันมีเงินออมเลย

5.สรุปบัญชีรายจ่ายประจำเดือน และรายจ่ายพิเศษอื่นๆ เช่น งบสำหรับการพักผ่อนประจำปีของครอบครัว ค่าเทอมลูก ค่าเรียนพิเศษ ฯลฯ  แล้วเรียงลำดับความสำคัญจากมากที่สุด จนไปถึงน้อยที่สุด และไม่สำคัญเลย

วางแผนการเงินปี 64-สรุปบัญชีรายจ่ายประจำเดือน

            6.พิจารณาความเหมาะสมของจำนวนเงินทุกๆรายจ่ายว่า มีอะไรที่สามารถลดรายจ่ายให้น้อยลง

          7.เมื่อเตรียมครบแล้ว ให้นำข้อมูลทุกอย่างมาทำแผนรายรับรายจ่ายเป็นรายเดือน (12 เดือน) ตลอดทั้งปี 2564  และคอยควบคุมให้การใช้เงินเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ส่วนบัญชีเงินออมแยกไว้ต่างหาก เพื่อเป็นเงินสำรองเวลาเกิดภาวะฉุกเฉินจริงๆ  

สามรถกดติดตาม เศรษฐกิจการเงิน และบทความดี ๆ เรื่องการ วางแผนการทำธุรกิจ ของตัวเองและได้ทำอะไรใหม่ๆเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนใฝ่ฝันอยู่เสมอ