ความแตกต่างของระหว่าง กองทุนรวม RMF กับกองทุน SSF เราควรจะเลือกกองทุนไหนดีกว่ากัน

กองทุนรวม RMF กับกองทุน SSF 2 กองทุน มีความต่างกันอย่างไรบ้างกองทุนแรก RMF  คือ “กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ” ประเภทส่งเสริมให้เกิดการออมเงินระยะยาวเพื่อใช้จ่ายในวัยเกษียณอายุ เช่นเดียวกับการออม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) ของพนักงานภาคเอกชนเป็นกองทุนที่เปิดมาเป็นเวลานานแล้วโดยที่มีมากมายให้เลือกหลายประเภทเช่น กองทุนตราสารหนี้ กองทุนหุ้น กองทุนอสังหาฯ และอื่น ๆ อีกมากมาย

ส่วนกองทุน SSF หรือ  Super Saving Fund  เป็นกองทุนสำหรับ ส่งเสริมการออมระยะยาว มีเปิดหลากหลายกองทุนเช่นเดียวกันกับ RMF โดยที่ SSF เป็นกองทุนเปิดตัวใหม่จะมาแทน LMF ที่มีให้ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นเท่านั้น

 กองทุนรวม RMF กับกองทุน SSF

กองทุนรวม RMF กับกองทุน SSF2 กองทุนนี้อันไหนดีเหมาะในการลงทุนระยะยาว

    หากมองในภาพรวมแล้ว ทั้งสองกองทุนต่างก็มีวัตถุประสงค์เดียวกันคือ ชวนให้ลงทุนเพื่อการออมแต่ประเด็นสำคัญที่แตกต่างและต้องนำมาตัดสินใจที่จะเลือกลงทุนในทั้งสองกองทุนนี้คือเรื่องของ อายุของผู้ที่จะลงทุน และระยะเวลาในการลงทุนเพราะเนื่องจากกองทุนSSFกําหนดให้ ถือครองหน่วยลงทุนนาน 10 ปี ส่วนกองทุน RMF กำหนดให้ถือครองหน่วยลงทุนมากกว่า 5 ปี แต่จะต้องถึงอายุ 55 ปีถึงจะถอนได้  จึงพอจะชี้ให้เห็นถึงผลของความแตกต่างของทั้งสองกองทุนนี้ได้ว่า  ถ้าอายุของผู้ลงทุนใกล้วัยเกษียณอายุมากเท่าไหร่ ก็ควรเลือกลงทุนกับกองทุน RMF

กองทุนรวม RMF กับกองทุน SSF2 กองทุนนี้อันไหนดีเหมาะในการลงทุน

แต่ถ้าผู้ลงทุนมีอายุยังน้อยก็ควรเลือกลงทุนกับกองทุนSSF  สรุปได้ว่าการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งจึงจำเป็นต้องดูอายุของผู้ที่จะลงทุน ประกอบระยะเวลาในการลงทุนเป็นสำคัญ  หรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือดูตามความต้องการของผู้ที่จะลงทุนถ้าผู้ลงทุนต้องการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ ก็ควรเลือกลงทุนกับกองทุน RMF แต่ถ้าผู้ลงทุนต้องการลงทุนแบบเน้นเงินออมในระยะยาว การเลือกลงทุนกับ กองทุนSSFก็จะตรงจุดประสงค์ ความแตกต่างของทั้งสองกองทุนอีกอย่างคือ กองทุน RMF เป็นกองทุนที่เปิดดำเนินการมานานแล้ว แต่กองทุนSSF ยังคงเป็นกองทุนที่เปิดใหม่ การหาข้อมูลรองรับในเรื่องของการลงทุนจึงยากง่ายต่างกันออกไป ซึ่งต้องยอมรับว่า ข้อมูลที่หาได้ง่าย ย่อมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนมากกว่า

ความแตกต่างของระหว่าง กองทุนรวม RMF กับกองทุน SSF

       อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าทั้งสองกองทุนจะมีความแตกต่างกัน แต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือทั้งสองกองทุนเป็นการลงทุนเพื่อการออมไว้ใช้ในช่วงบั้นปลายของชีวิตในระยะยาว ทีนี่ก็อยู่ที่คุณจะเป็นผู้เลือกแล้วล่ะ

สามารถกดติดตาม เศรษฐกิจการเงิน และการลุงทุนที่น่าสนใจ กองทุน rmf หรือ การเลือกสักหนึ่งกองทุน สิ่งหนึ่งที่เหมาะแก่การพิจารณาในการลงทุนว่าติดท็อปหรือเปล่า