4 เหตุการณ์ทาง การเงิน เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดของชีวิตเลยก็ว่าได้ ที่หลายคนควรคิดเผื่อไว้ในอนาคต

                “เงิน” เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดของชีวิตเลยก็ว่าได้ เพราะของอุปโภค และ บริโภค หรือ แม้แต่ปัจจัย 5 เอง ก็มีความสำคัญกับชีวิต และ ต้องใช้เงินซื้อมาด้วยเช่นกัน ดังนั้น “การวางแผน” ทางการเงินจึงเป็นสิ่งสำคัญด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราอยากจะขอพูดถึงเหตุการณ์ การเงิน ที่เรา หรือ ในทุก ๆ คนควรคิดเผื่อไว้จะดีกว่า

การเงิน 1

การเงิน 4 อย่าง ในการวางแผน สิ่งสำคัญในชีวิตเพราะหากวางแผนการเงินผิดชีวิตอาจจะแย่ได้

การเงินในเรื่องของสุขภาพ

            อย่างแรกเลยในสิ่งที่สำคัญนั้นคือ ในเรื่องของสุขภาพ นั้นเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องคิดเผื่อตัวเองเสมอ เพราะการรักษาสุขภาพนั้นเป็นเรื่องสำคัญ แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ป่วย หรือ เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับ  ดังนั้นการสำรองไว้ในส่วนของสุขภาพไว้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกการเงินที่ดีเช่นกันโดยอาจจะเลือกใช้ประกันสุขภาพต่าง ๆ นั้นก็ถือว่าเป็นทางออกที่ดีด้วยเช่นกัน

การเงิน ในส่วนของค่าพาหนะ

การเงินในส่วนของค่าพาหนะ

            ในส่วนของพาหนะ เองก็ต้องมีการสำรองค่าใช้จ่ายไวด้วยเช่นกัน โดยไม่ใช่แค่สำรองในส่วนของเงินผ่อนในแต่ละเดือน แต่ยังมีค่าน้ำมันในการเดินทาง และ ยังมีในส่วนของค่าสึกหรอ ของอุปกรณ์ภายในต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน ดังนั้นในส่วนค่าพาหนะเองก็เป็นสิ่งสิ่งที่ควรสำรองไว้ด้วยเช่นกันนะ

การเงิน-ค่าสึกหรอของที่อยู่อาศัย

ค่าสึกหรอของที่อยู่อาศัย

            อีกหนึ่งค่าใช้จ่ายที่ควรสำรองไว้นั้นคือ “ค่าใช้จ่ายในส่วนของที่อยู่อาศัย” ก็ต้องสำรองไว้ด้วยเช่นกัน เพราะว่าอย่างน้อยบ้านของเราก็ต้องมีสึกหรอ และ มีการเสื่อมของอุปกรณ์ด้วยเช่นกัน ดังนั้นในส่วนของค่าสึกหรอ ของบ้านนั้นก็ควรเก็บไว้ และ คิดเผื่อไว้ด้วยเช่นกัน

การเงิน-ค่าใช้จ่ายในส่วนที่คาดไม่ถึง

ค่าใช้จ่ายในส่วนที่คาดไม่ถึง

                เศรษฐกิจการเงิน ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากที่กล่าวมานั้นยังมีรายจ่ายอื่น ๆ ที่อาจจะมาในรูปแบบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ดังนั้นการสำรองเงินไว้นั้นจะช่วยให้เราไม่ลำบากนะครับ เพราะถึงเวลาที่ต้องใช้จริง ๆ เราก็ยังมี เงินสำรอง ไว้ด้วยเช่นกัน

                ดังนั้นในเรื่อของการการเงินนั้นทุกอย่างย่อมไม่แน่ไม่นอน ไม่รู้จะมีอะไรที่เกิดขึ้นบ้างดังนั้นการที่เราจะพยายามคำนวน และ คิดเผื่อไว้อนาคตนั้นจะช่วยให้เราสามารถช่วยเหลือตัวเองได้แม้ในยามที่เราลำบากนั้นเอง