ใกล้สิ้นปีมาดูกันว่าเราสามารถทำ การลดหย่อนภาษี กลุ่มไหนได้บ้างสำหรับปีภาษี ในปี 2563

ใกล้สิ้นปีเวียนมาถึงกันอีกแล้ว ซึ่งหลาย ๆ คนอาจคิดถึงช่วงนี้ของปีว่าเป็นเทศกาลจับจ่ายใช้สอยซื้อของขวัญเยี่ยมเยี่ยนผู้ใหญ่และคนรู้จัก แต่ก็ยังเป็นช่วงโค้งสุดท้ายสำหรับการซื้อกองทุน การจัดการภาษีและการเงินของปี 2563 อีกด้วย ส่วนในปีนี้เราจะมีรายจ่ายตัวไหนน่าสนใจสำหรับ การลดหย่อนภาษี ได้บ้างนั้นก็ตามมาดูกันเลย

การลดหย่อนภาษี

การลดหย่อนภาษี ที่เราต้องเสียไปในแต่ละปีนั้นไม่ได้เป็นจำนวนน้อย ๆ เลย

– กลุ่มลดภาษีจากค่าใช้จ่ายส่วนตัวและครอบครัว กลุ่มนี้มีการลดหย่อนค่าใช้จ่ายส่วนตัว 60,000 บาท ค่าใช้จ่ายคู่สมรส 60,000 บาท ค่าใช้จ่ายบุตรกคนละ 30,000 บาท ค่าฝากครรภ์และคลอดบุตรไม่เกิน 60,000 บาท ค่าเลี้ยงดูบิดามารดา 60,000 บาท ค่าเลี้ยงดูผู้พิการ/ทุพพลภาพคนละ 60,000 บาท
– กลุ่มลดภาษีจากกระตุ้นเศรษฐกิจ ค่าใช้จ่ายที่นำมาลดหย่อนในหมวดนี้ได้แก่ ดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้านไม่เกิน 100,000 บาท ช็อปดีมีคืนไม่เกิน 30,000 บาท

การลดหย่อนภาษี-จากกระตุ้นเศรษฐกิจ

– กลุ่มลดภาษีจากประกันและการลงทุน ค่าลดหย่อนในหมวดนี้ เช่น เงินประกันสังคมตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 7,200 บาท เบี้ยประกันชีวิตไม่เกิน 100,000 บาท เบี้ยประกันสุขภาพไม่เกิน 25,000 บาท (ทั้งสามรายจ่ายนี้รวมกันต้องไม่เกิน 100,000 บาท), นอกจากนี้ยังมีการลงทุนเพื่อการออมระยะยาวยื่นลดหย่อนได้ไม่เกิน 500,000 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายที่นำมานับรวมได้ เช่น เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ (ไม่เกิน 15% ของเงินได้ และไม่เกิน 200,000 บาท) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ไม่เกิน 30% ของเงินได้ และไม่เกิน 500,000 บาท)  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 500,000 บาท) กองทุนการออมแห่งชาติ (ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน  13,200 บาท) กองทุนรวมเพื่อการออม (ไม่เกิน 30% ของเงินได้ และไม่เกิน 200,000 บาท) และสุดท้ายยังมีกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ นำมาหักลดหย่อนได้อีกไม่เกิน 200,000 บาท ซึ่งหากใครต้องการยื่นลดหย่อนแบบเต็มจำนวนในหมวดนี้ก็สามารถลดภาษีได้กว่า 807,200 บาททีเดียว

การลดหย่อนภาษี-กลุ่มลดภาษีจากบริจา

– กลุ่มลดภาษีจากบริจาค กลุ่มนี้มีรายจ่ายที่นำมาลดหย่อนได้ เช่น เงินบริจาคเพื่อพรรคการเมืองไม่เกิน 10,000 บาท เงินบริจาคเพื่อการศึกษาใช้ลดหย่อนได้ 2 เท่าไม่เกิน 10% ของรายได้หลังการลดหย่อน เงินบริจาคทั่วไปลดภาษีได้ไม่เกิน 10% ของรายได้หลังหักค่าลดหย่อน ฯลฯ

ภาษีที่ต้องเสียไปในแต่ละปีนั้นไม่ได้เป็นจำนวนน้อย ๆ เลย การบริหารจัดการการเงินและการวางแผนลดภาษีที่ดีจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น และสำหรับปีภาษี 2563 ก็ยังพอจะมีเวลาเหลือให้เราได้เลือกรายจ่ายสำหรับการลดหย่อนภาษีได้ตามความเหมาะสมและความสามารถของแต่ละคน แต่เมื่อผ่านวันที่ 31 ธันวาคมนี้ไปแล้วก็คงได้แต่ย้อนตรวจสอบรายจ่ายเพื่อหารายจ่ายที่จะนำไปลดภาษีได้แต่เพียงอย่างเดียวแล้ว

สามารถกดติดตาม ข่าวธุรกิจบัญชี และข่าวสารการเงินที่น่าสนใจ กองทุนรวมลดหย่อนภาษี มีอะไรบ้าง