ประกันชีวิต การลงทุนที่ให้มากกว่าสุขภาพดี สามารถเกิดประโยชน์ได้หลายด้านมาก ๆ

            ในปัจจุบันการซื้อกรมธรรม์ประกันสุขภาพต่าง ๆ นั้นยังไม่เป็นที่นิมยมมากนัก อาจจะด้วยสาเหตุของการชำระเบี้ยประกันที่มียอดต้องจ่ายในระยะเวลาหลายปีรวมไปถึงหลายคนยังไม่ทราบรายละเอียดว่าการซื้อประกันสุขภาพหรือ ประกันชีวิต นั้นสามารถเกิดประโยชน์ได้หลายด้านมาก ๆ ซึ่งในบทความนี้ได้รวบรวมมา 3 ข้อดังนี้

ประกันชีวิต

แนะนำ 3 ข้อคิด สำหรับใครที่กำลังมองหา ประกันชีวิต เพื่อให้ตัวเองในอนาคต

  • สร้างความมั่นคงในระยะยาว คือ การทำประกันชีวิตสามารถการันตรีความมั่นคงของชีวิตได้ เนื่องจากประกันต่าง ๆ ที่ให้การดูแลในส่วนที่ตกลงตามสัญญานั้นเอง เช่น ผู้ทำประกันด้านสุขภาพ เมื่อถึบยามเจ็บป่วยบุคคลในกลุ่มนี้จะได้รับความคุ้งครองในหลายด้าน ตัวอย่างด้านการรักษาพยาบาลที่สามารถรักษาได้ฟรี ด้านเงินชดเชย หากผู้ทำประกันหยุดงานทางบริษัทจะดำเนินการชดเชยเงินให้ในรายวันจนกว่าร่างกายจะแข็งแรงกชับไปทำงานตามปกติได้ เป็นต้น
  • สร้างสุขภาพที่ดี คือ การทำประกันชีวิตหลายบริษัทที่เปิดบริการในด้านประกันจะให้สวัสดิการผู้ซื้อกรมธรรม์ในการเข้าตรวจสุขภาพที่ละเอียดฟรี! ส่งผลให้ผู้ซื้อกรมธรรม์ทราบสุขภาพและหาทางแก้ไขได้ทันเวลานั้นเอง
การซื้อประกันสุขภาพหรือ ประกันชีวิต
  • สร้างเงินเก็บ คือ ประกันชีวิตมีหลายประเภท ซึ่งหนึ่งในนั้นคือประกันในรูปแบบออมเงิน อธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ เลยประกันรูปแบบออมทรัพย์ จะมีการคุ้มครองในส่วนที่เป็นไปตามเงื่อนไข เช่น คุ้มครองชีวิต คุ้มครองสุขภาพ เป็นต้น และผู้ซื้อประกันจะต้องชำระเบี้ยประกันเป็นงวด ๆ ตามที่ตกลงกับทางบริษัท ในส่วนของเงินที่ชำระเบี้ยประกันไปนั้นจะกลายเป็นเลินออมสะสม เมื่อครบเวลาที่กำหนดส่วนใหญ่จะไม่เกิน 10 ปี ผู้ซื้อประกันสามารถถอนเงินสดพร้อมดอกเบี้ยในอัตราที่สูงออกมาได้ ซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะได้ทั้งสุขภาพ ชีวิตและการเก็บออม
ประกันชีวิต-สร้างความมั่นคงในระยะยาว

ในส่วนของเบี้ยประกันที่หลายคนกำลังวิตกกังวลในเรื่องจำนวนที่สูงเกินไม่สามารถชำระได้ ทว่าความเป็นจริงแล้วเบี้ยประกันชีวิตของแต่ละบริษัท ผู้ซื้อกรมธรรม์สามารถเป็นคนออกแบบงวดชำระเบี้ยประกันตามที่ทุกคนสะดวก เนื่องจากหากเลือกการชำระเบี้ยประกันที่สูงเกินไปจะทำให้อนาคตไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนหากต้องมีการยุติสัญญากรมธรรม์เพราะขาดชำระเบี้ยประกัน

สามารถกดติดตาม เศรษฐกิจการเงิน และบทความดี ๆที่น่าสนใจ ความน่ากลัวของ หนี้นอกระบบ ที่ไม่คุ้มจะเสี่ยง บางครั้งไม่มีการทำสัญญา เป็นการเจรจาปากเปล่า