พาส่อง การปรับธุรกิจในยุค New Normal ให้เข้ากับสถานการณ์ สายคนทำธุรกิจไม่ควรพลาด

              การปรับธุรกิจในยุค New Normal ว่าด้วยเรื่องของการทำธุรกิจอาหารต่าง ๆ หรือการทำธุรกิจอะไรก็ตามในช่วงสถานการณ์โควิด 19 การที่เราต้องปรับร้านของเราให้เข้ากับความเป็น New Normalเลือกใช้วิธีนี้เพื่อประโยชน์และในเรื่องของความปลอดภัย
วันนี้ แอดจะพาส่องการปรับธุรกิจในยุค New Normal เศรษฐกิจการเงิน ให้เข้ากับสถานการณ์ สายคนทำธุรกิจไม่ควรพลาด

 การปรับธุรกิจในยุค New Normal

การปรับธุรกิจในยุค New Normal เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมาก ๆ

เรามาเริ่มการปรับธุรกิจให้มีความเข้ากับยุคNew Normal อย่างแรก คือ SOP ร้านอาหาร เป็นเรื่องของการมาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP เพื่อให้กับพนักงานทุกคนสามารถที่จะปฏิบัติตามได้ เป็นการลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นออก เจ้าของธุรกิจก็ต้องทำการวางแผนดี ๆ เหตุผลที่เราควรวางแผน การลงทุน เรานั้นจะไปในทิศทางไหน ซึ่งหากว่าจะวางแผเราสามารถแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือส่วนที่เป็นส่วนหน้าบ้านและส่วนหลังบ้านนั้นเอง

พาส่อง การปรับธุรกิจในยุค New Normal

การปรับธุรกิจในยุคNew Normalข้อต่อมา คือ กลยุทธ์การจัดสต๊อกร้านอาหาร เป็นการวางแผนเพื่อเป็นการจัดการระบบการทำงานของเรา ให้ปริมาณของสต๊อกของ ไม่ดีมีล้นจนใช้ไม่ทันและเกิดเป็นของเสียไก้ การที่เราทำธุรกิจแบบเดลิเวอรี่หรือร้านอาหารในช่วงนี้ควรจะคำนึกถึง ของในสต๊อก เรื่องของปริมาณต่าง ๆ ต้องทำการจัดสรรและวางแผนดี ๆ

การปรับธุรกิจในยุค New Normal -ในยุดโควิด

การปรับธุรกิจในยุคNew Normal ข้อสุดท้านที่แอดจะพาเพื่อน ๆ ไปส่อง คือ กลยุทธ์บริหารจัดการรายได้  เรื่องของการคำนวณรายรับรายจ่ายเป็นอีกเรื่องที่มีความสำคัญมาก ๆ ยิ่งในช่วงโควิด 19 แบบนี้การที่เราต้องเช็คและคำนวณดี ๆ เพื่อเป็นการควบคุมการเงินของธุรกิจเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมาก ๆ ทั้งรายได้ต่อหัว รายได้ต่อที่นั่งต่อบิล และยังมีค่าใช้จ่ายในส่วนของการดูแลความสะอาดเพื่อความปลอดภัยเพิ่มขึ้นมาอีก เรื่องงบประมาณห็ควรที่จะจัดสรรดี ๆ เลย

              ทั้งหมดก็เป็นการปรับธุรกิจในยุคของโควิด 19 ให้เป็นแบบNew Normol ในบางส่วนเท่านั้นซึ่งแอดต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่เรา ๆ ไม่ควรมองข้าม ปรับให้ทันกับสถานการณ์