แนะนำ ธุรกิจ Startup ที่น่าสนใจมาก ๆ สายคนชอบธุรกิจห้ามพลาดในการลงทุน

                ธุรกิจ Startup ความจริงแล้วเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีความน่าสนใจมาก ๆ หากว่าเราจะทำเราก็จะต้องทำการศึกษาและหาสิ่งที่ตัวเองอยากที่จะทำ เพื่อลงแรงสร้างออกมา วันนี้แอดจะมา แนะนำธุรกิจ Startupที่น่าสนใจมาก ๆ สายคนชอบธุรกิจห้ามพลาด มาแรงที่หลาย ๆ คนก็คงจะรู้จัก เพื่อไม่ให้เสียเวลาวันนี้เรามาส่องธุรกิจเกี่ยวกับ Startupกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง

 ธุรกิจ Startup

มาทำความรู้จักกับ ธุรกิจ Startup ให้มากขึ้น เพื่อให้ตอบโจทย์กับความต้องการ

เรามาเริมกันที่ธุรกิจ Startup แรกที่แอดจะมาแนะนำเพื่อน ๆ ในวันนี้ คือ AgriTech เป็นธุรกิจ Startup เกี่ยวกับด้านการเกษตร ข่าวธุรกิจบัญชี ที่นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาทำงานเกี่ยวกับเกษตร ทั้งในส่วนของการเพาะปลูก ในส่วนของการจัดการสินค้าทางการเกษตร ถือว่าเป็นธุรกิจที่สามารถช่วยเกษตรกรได้ดีมาก ๆ ทั้งสามารถที่จะคาดการณ์ในส่วนของผลผลิตและรายได้ในการเพาะปลูก ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ได้อีกด้วย

ธุรกิจ Startup - LogTech

ธุรกิจStartupต่อมาที่แอดจะพาเพื่อน ๆ ไปส่อง คือ LogTech เป็นธุรกิจ Startup เกี่ยวกับโลจิสติกส์ วิธีการดำเนินธุรกิจ เป็นการพัฒนาในส่วนของซอฟต์แวร์หรือส่วนของแอปพลิเคชั่น เพื่อเป็นการเพิ่มความประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ทั้งระบบบริหารคลังสินค้า การขนส่ง รถบรรทุกต่าง ๆ เป็นอีกธุรกิจที่สามารถจอง คำนวณราคาค่าส่งต่าง ๆ ได้แบบผ่านสมาร์ทโฟน

ธุรกิจ Startup - PropTech

ธุรกิจStartup ธุรกิจสุดท้ายที่แอดจะพาเพื่อน ๆ ไปส่อง ในวันนี้ คือ PropTech ธุรกิจ Startup ที่มีความเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ เป็นการนำเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเข้ามาผสมผสานให้เกิดความน่าสนใจ ช่วยเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ การผลิตเพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้าเกี่ยวกับเรื่องของการอยู่อาศัยในแบบสมัยใหม่ ๆ ตามที่คนยุคสมัยใหม่ ๆ ต้องการกัน เพื่อให้ตอบโจทย์และอำนวยความสะดวกสบายให้เราได้มากที่สุด

                ทั้งหมดก็เป็นเกี่ยวกับธุรกิจ Startup ในบาส่วนเท่านั้นที่มีความน่าสนใจสุด ๆ หากว่าใครที่กำลังแบบส่องธุรกิจดี ๆ แบบนี้อยู่ ก็ลองนำไปศึกษาดูกัน เผื่อเป็นแนวคิดให้เรานั้นสามารถสร้างธุรกิจ Startup ดี ๆ ได้นะเพื่อน ๆ